KONTAKT LENS Satışlarının Nerelerde ve Nasıl Yapılması Gerekiyor ?


Kontakt lenslerin satışı nerelerde ve nasıl yapılması gerekiyor?

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Kontakt lenslerin nasıl ve nerelerde satışının yapılacağı ile ilgili Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun görüş yazısı eczane-optik sahibi meslektaşlarımız için aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi CihazKurumu

Sayı : 78489059-0.02.0.11.07/511.17

Konu : Numarasız renkli lensler

………………… VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bazı İl Sağlık Müdürlükleri ve şahıslar tarafından Kurumumuza yapılan başvurularda, numarasız renkli lenslerin nasıl ve nerelerde satışının yapılacağı ile ilgili görüş talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere; optisyen unvanının kullanılmasına, optisyenlik mesleğinin icra edilmesine, optisyenlik müesseselerinin açılışına, faaliyetlerine, sahip olmaları gereken şartlara, optisyenlik müessesesinin denetimine, tanıtım ve reklamlarına, tutulacak defterlere dair usûl ve esaslar, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve 27/9/2004 tarihve 25596 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri HakkındaYönetmelik ile düzenlenmiştir.

Kanun’un 6 ıncı maddesi“Optisyenler, yalnız koruyucu gözlükleri, güneşgözlüklerini ve göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, hertürlülensleri, optik görme gereçlerini ve gözlük çerçevelerini satabilirler.

Optisyenlerin reçetesiz olarak numaralı gözlük camı satmaları, vermeleri veya tavsiye etmeleri, otorefroktometre ve keratometre gibi bilgisayarlı aletler ile olanlar da dahil olmak üzere her nevi gözve görme muayene ve testleri yapmaları veya müesseselerinde bu işlere yarayan hertürlü aletleri ve cihazları bulundurmaları yasaktır.

Optisyenler, gözlük veya gözlük camlarının muayeneve kontrolü veya tamiri konusunda ve reçetelerde yazılı camları çerçevelere takmak ve kişinin gözüne en uygun şekilde uygulamak için gerekli olan aletleri kullanabilirler.

Optisyenler, optisyenlik yaptıklarısürece müesseselerinde başka bir işyapamaz ve müesseselerini muayenehane gibi kullandıramazlar.

Optisyenlik müessesesinde hertürlü kontakt lens uygulanmasıyasaktır.” hükmü yeralmaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda, gözhastalıkları uzmanı tabipler tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, hertürlü lensleri, optikgörme gereçlerini ve gözlük çerçevelerinin satışyetkisi optisyenler tarafından optisyenlik müesseselerine verilmiştir.

Kurumumuz tarafından, refraktif amaçlı kontakt lenslerin haricinde diğer kontakt lenslerin nerelerde ve nasıl satışının yapılması gerektiği ile ilgili Eğitim Araştırma Hastanelerinde görevli göz hastalıkları uzmanları ile yapılan değerlendirmede; refraktif amaçlı kontakt lenslerin haricinde diğer kontakt lenslerin refraktif amaçlı kontakt lenslerden materyal ve uygulama olarak farklarının bulunmadığı, aynı uygulama prensipleri ve komplikasyon riskleri diğer kontakt lensler içinde geçerli olduğu, diğer kontakt lens kullanıcılarının da kullanım öncesi ve sonrasında aynı muayene ve eğitim aşamalarından geçmesinin gerektiği, bu yüzden de diğer kontakt lenslerinde göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenmiş reçete ile optisyenlik müesseselerinde satılmasının uygun ve gerekli olduğu ve gerek diğer kontakt lenslerin gerekse refraktif amaçlı kontakt lens reçetelerinin bir yıl süreyle geçerli olabileceği ve bu reçete ile bu süre zarfında lenslerin alınabileceği kararı alınmıştır.

Kanun’un 6 ıncı maddesi hükmü ile Kurumumuz tarafından oluşturulan bilimsel ve teknik komisyon raporu doğrultusunda, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere numarasız renkli lenslerinde göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenmiş reçete ile optisyenlik müesseselerinde satılması gerekmekte olup başka kişi ve kuruluşlar tarafından satışının yapılmasının Müdürlüğünüz tarafından engellenmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Saim KERMAN

Kurum Başkanı

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS