top of page

KOMBİNE ÜRÜNLER İLE İLGİLİ DUYURU


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 31/05/2017

KOMBİNE ÜRÜNLER İLE İLGİLİ DUYURU

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun 25.3.2017 tarihli, 30018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarının 24. maddesi gereği; içerdiği etken maddelerin her birinin bire bir mono formlarının ödeme listesinde yer aldığı kombine ürünlerle ilgili olarak yapılacak işlemler 31/03/2017 tarihli duyuru ile tüm ilgililere bildirilmiştir.

 Duyurunun 3. maddesi gereği; mevcut durumda ödeme listesinde yer alan ilaçlardan, monoları birebir ödeme listesinde olan kombine ilaçların %90 uygulamasına göre kamu fiyatlarını güncelleyerek, 01.06.2017 tarihine kadar Kurumumuza bildirmeleri gerekmektedir.

Ancak Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğe dayanılarak gerçekleştirilen fiyat düzenlemelerinin yürürlük tarihleri nedeniyle 01.06.2017 tarihi, 15.06.2017 tarihine kadar uzatılmış olup, bu süre sonuna kadar kamu birim fiyatı %90 uygulamasına uygun olarak firmaları tarafından düzenlenmeyen ilaçlar, pasiflenecek ilaç listesi olarak yayımlanacak ve yayım tarihinden 5 (beş) iş günü sonra pasiflenecektir. Liste yayımlandıktan sonra söz konusu ilaçlar için yapılacak başvurular, İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği hükümleri kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

bottom of page