top of page

KADEMELİ KARLILIK ORANLARI İÇİN ECZACI MİLLETVEKİLLERİMİZDEN DESTEK İSTEDİK


Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,


Hepimizin bildiği üzere Mevcut İlaç Fiyat Kararnamesi ile uygulamaya konulan Kademeli Karlılık Oranları 14 yıl geçmesine rağmen hiç güncellenmemiştir. Beşeri ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan karlılık tablosundaki imalatçı fiyatına göre belirlenmiş kademe oranlarının mevcut piyasa koşullarına uygun olacak şekilde güncellenmesinin gerekliliği TBMM deki eczacı vekillerimiz ile paylaşılmıştır.

Vekillerimize gönderilen yazı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS YÖNETİM KURULU


Sayın,

…….

…. PARTİ MİLLETVEKİLİ

TBMM

ANKARA


Sayın Vekilim,


Bilindiği üzere 27.884 eczane eczacısı, uygulamaya konulduğu ilk günden şu ana kadar sağlıkta dönüşüm programları için her türlü fedakârlığı göstermiştir. Eczanelerimizin sermayeleri, elbette bizlere ait olmakla beraber aynı zamanda ülkemizin kaynağıdır ve milli servettir. Son zamanlarda basında da yer aldığı gibi, ülke genelindeki tüm meslektaşlarımız bazı ilaçların temininde sıkıntı çekmekte ve ne yazık ki hastalarımız mağdur olmaktadır. Bu sürecin başlıca sebebi; ilaç fiyatlandırma politikasında izlenen fiyatları baskılayıcı tutum olmakla birlikte, üretici ve aracı paydaşların marjinal maliyetin marjinal geliri karşılamadığı noktada üretimden/ tedarikten vazgeçmesidir. Euro kurunun 11 TL’yi geçmiş olduğu ekonomik gerçeğine karşın Bakanlık tarafından ilaç fiyatları belirlenirken baz alınan Euro kuru ancak 4,57 TL seviyesine ulaşabilmiştir. Bu ekonomik gerçekler maalesef tüm sektöre dağıtılması gereken bir yük getirmektedir. Netice olarak birçok ilaç bulunamamaya, ‘yok’a girmeye başlamış, ithal edilen ürünler ithal edilmemeye, yeni çıkan, tedaviye yeni verilen ilaçlar ülkemize getirilmemeye başlamıştır.


Mevcut İlaç Fiyat Kararnamesi ile uygulamaya konulan Kademeli Karlılık Oranları incelendiğinde; 1., 2. ve 3. kademede mevcut ilaçların fiyatlarının düşük olması sebebiyle ekstra karlılığa ihtiyaç duyulduğu, 4. ve 5. kademede mevcut karlılık oranlarının eczanelerin genel gider oranlarının altında olduğu, 3. kademede mevcut ilaçların eczane cirolarında büyük oranda yer aldığı ancak 2007 yılından bugüne beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan Euro kuru düzeltmelerinin ardından bu ilaçların birçoğunun 4. ve 5. kademeye geçmesi nedeni ile bahse konu bu ilaçlardaki karlılıkların da düştüğü görülmektedir.


Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanan ve yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade eden Yeniden Değerleme Oranı %36,2 olarak Resmî Gazetede Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilmiştir. Bahse konu artışın beşerî tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan Euro kuru düzeltmesinde değerlendirilmesinin ardından %25 kar oranına sahip 3. kademeden birçoğu daha %16 kar oranına sahip 4. kademeye geçerek eczanelerin ortalama karlılığı daha da düşecektir.


50 TL’nin altındaki ilaçlardaki kar oranlarının ve fiyatlarının düşüklüğü bu ilaçların bulunabilirliğini ve ulaşılabilirliğini azalttığı gibi, işletme maliyetlerini bile karşılamaktan çok uzaktır. İşletme giderleri ortalama yüzde 15-17 seviyelerine ulaşan eczanelerin 5. kademe ilaçlardaki yüzde 12’lik kar oranları ile sundukları hizmetleri sürdürmeleri mümkün değildir.


Eczanelerde satılan ilaçların kutu bazında %74 ‘ünün 20 TL ve altındaki ilaçlardan oluştuğu göz önünde bulundurularak, başta 4. ve 5. kademe ilaçlar olmak üzere tüm fiyat kademelerindeki ilaçlarda mevcut işletme giderleri ve sunulan katma değerin de göz önünde bulundurularak ilaç fiyatları belirlenirken kullanılan güncel Euro kurunun bu fiyat dilimi için efektif Euro kuruna çevrilmesi ve yayınlanmasının üstünden 14 yıl geçmesine rağmen hiç güncellenmemiş olan beşeri ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan karlılık tablosundaki imalatçı fiyatına göre belirlenmiş kademe oranlarının mevcut piyasa koşullarına uygun olacak şekilde güncellenmesi tüm paydaşlar için bir zorunluluk haline gelmiştir.


Bu çerçevede aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere 4. ve 5. kademedeki ilaçlar için eczacı karının revize edilmesi adına Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 6. maddesinde gerekli düzenlemenin yapılması hususunda gerekli ilgi ve desteği göstermeniz talebiyle bilgilerinize arz ederim.Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page