top of page

İTS: İmha Amaçlı Satış Blokajı Kaldırma (Boractib)

20.02.2024 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı


Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu “Boractib 3,5 mg İ.V./S.C. Enjeksiyonluk Çözelti İçin Toz” isimli ürünün 2310001 (SKT:31.12.2023) parti numaralısı ile ilgili olarak Kurumumuzca yapılacak değerlendirme süreci sonuçlanıncaya kadar İlaç Takip Sisteminde satış blokajı uygulanmış olup, mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partinin kullanımının durdurulması önem arz ettiği 03.10.2023 tarihinde duyurulmuştu.


Tarafımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda miadı dolan ürünlerin İlaç Takip Sistemi hareketlerinin sağlanarak ürünlerin firmasına tesliminin sağlanması ve firma tarafından imha işlemlerinin yapılması amacıyla imha edilmek üzere “Boractib 3,5 mg İ.V./S.C. Enjeksiyonluk Çözelti İçin Toz” isimli ürünün 2310001 (SKT:31.12.2023) parti numaralısına uygulanan satış blokajı kaldırılmıştır.


İlgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.


DUYURU BAĞLANTISI:Comments


bottom of page