top of page

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAŞVURUMUZ

                                                                                                          23/05/2024

                                                                                                          TEİS2024-95

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İSTANBUL

 

Konu : Reçeteye tabi ilaçların hasta veya birinci derece yakınına teslimine ilişkin yazınız hk.

İlgi: 21/05/2024 Tarih E-14895970-549-244302354 sayılı yazınız

 

          İlgi yazınızda; Bakanlığınız müfettişleri tarafından hazırlanan ve Müdürlüğünüze iletilen inceleme raporları ile İstanbul ilinde faaliyet gösteren eczaneler tarafından reçeteye tabi ilaçların hasta veya birinci derece yakınına teslim edilmemesinden kaynaklı idari işlem uygulanması gerektiği, bu doğrultuda İstanbul’da faaliyet gösteren tüm eczanelere, ilaçların sadece bilfiil hasta veya birinci derece yakınına teslim etmeleri gerektiğinin hatırlatılması yönünde İlçe Sağlık Müdürlüklerine bildirim yapıldığı anlaşılmakta olup; talep edilen söz konusu uygulama  birçok açıdan hukuka aykırı, eczane iş ve işleyişinin olağan akışına uygun olmayan, hastaları ve meslektaşlarımızı telafisi imkânsız bir şekilde mağdur edecek bir düzenlemedir. Şöyle ki;

          İlgi yazınızda  belirtilmemekle birlikte yazınızda geçen “reçeteye tabi ilaçların” tesliminden kastın kontrol ve denetimi bakanlığınıza ait “Reçetem” sistemine kayıt edilen “Kontrole tabi” ilaçlar ile “yeşil” ve “kırmızı” reçeteye tabi ilaçlar olduğu anlaşılmakta olup, 2018/1 Sayılı “Kontrole Tabi İlaçlara Ait Reçeteler” başlıklı Bakanlığınız Genelgesinde ilaçların hastanın kendisine veya sadece birinci dereceden yakınına verilmesi gerektiğine dair kısıtlayıcı bir zorunluluk bulunmamakta, bu düzenlemeye istinaden de Reçetem Sisteminde teslim alan kısmında da “Kendisi” ve “Diğer” seçenekleri bulunmaktadır.

          Diğer taraftan sağlık kuruluşlarından hizmet alan hastaların yanlarında akrabalık bağı ya da derecesi belirtilmeksizin bir “yakın”ının bulunabileceği, bu yakının hastaya yapılacak tüm tıbbi müdahaleler  dahil izin, onay ve bilgilendirmelerde hastanın yanında bulunabileceği, hastanın bilincinin yerinde olmadığı durumlarda hasta yerine karar verebileceği Hasta Hakları Yönetmeliği ile yasal güvence altına alınmışken, bu tip bir hasta yakınının ilgideki yazınızdaki uygulamaya göre sağlık kuruluşundan çıkıp eczaneye geldiğinde yakınına ait reçetedeki ilaçları alamamasında hem hasta haklarına hem de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Kaldı ki eczanelere gelen birinci dereceden akrabalarda kimi zaman boşanma evlenme vb. diğer nedenlerle soyadı uyumsuzluğu olmakta, çoğu zaman yanında nüfus cüzdanı bile bulunmayan söz konusu hasta yakınlarının birinci dereceden akraba olup olmadığının eczacılarımız tarafından tespiti de mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıda kısaca arz  ettiğimiz hukuki gerekçelerin yanı sıra eczanelerimize başvuran hasta yakınlarından vukuatlı nüfus kaydı istemek gibi bir zorunluluğumuz ve imkânımız bulunmadığı için; uygulanması zor, hasta ve yakınlarına telafisi imkânsız zararlar verebilecek ilgi yazınızdaki uygulamadan vazgeçilmesini, Reçetem sisteminde ilaçları teslim alan kısmında tıpkı SGK’nın Medula sisteminde olduğu gibi “kendisi” “diğer” ve “yakını” seçeneklerinin konularak buraya ilacı teslim alan kişinin T.C.’sinin girilmesinin sağlanması yönünde düzenleme yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

                                                             Ecz. Nurten Saydan

                                                           TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI    

                                                                                       GENEL BAŞKANI


İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN İLAÇLARIN TESLİMİ HK. YAZISI

 

Comentários


bottom of page