top of page

“İNSAN SAĞLIĞI İÇİN EN DOĞRU ADRES ECZANELER”“İnsan sağlığı için en doğru adres eczaneler”

Zehra ŞAHİNDOKUYUCU


Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü’ne gönderdiği açık mektupta, “İnsan sağlığı için en doğru adres eczanelerdir. Sağlıklı ve güvenilir ürün satışının en önemli göstergesi son kullanma tarihi kontrolünün yani miad kontrolünün etkin olarak yapılıp yapılmadığıdır. Öncelikle eczanelerdeki ürünlerin satışı Sağlık Bakanlığı tarafından kurulmuş olan İlaç Takip Sistemi (İTS) ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS) aracılığıyla gerçekleşmekte ve miadı geçmiş ürün bulunması ya da satılması mümkün bulunmamaktadır.” dedi.


Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım Müdürü Sayın Ahmet Yavuz Karaca’ya 6 Mayıs 2021 tarihinde katıldığı "Güvenli 2023 İstanbul Sohbetleri" programında yaptığı “Gıda Takviyelerinin Eczanede Satılacağı Bir Dünya Yok”, “Gıda Takviyelerinin Ruhsatlandırılması Sağlık Bakanlığı'ndan Olsaydı Daha Kolay Ruhsat Alabilirlerdi”, “Ben Şahsen Eczaneden Gıda Takviyesi Almam, Aktardan Daha Rahat Alırım”, “Esas Denetimsizlik Eczanelerde Var” şeklindeki açıklamalarında eczacıları ve eczaneleri adeta güvensiz olarak göstermeye çalışmasından dolayı açık mektup gönderdi.


Saydan, eczanelerin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Sağlıklı ve güvenilir ürün satışının en önemli göstergesi son kullanma tarihi kontrolünün yani miad kontrolünün etkin olarak yapılıp yapılmadığıdır. Öncelikle eczanelerdeki ürünlerin satışı Sağlık Bakanlığı tarafından kurulmuş olan İlaç Takip Sistemi (İTS) ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS) aracılığıyla gerçekleşmekte ve miadı geçmiş ürün bulunması ya da satılması mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan eczaneler, 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat alınarak açılan birinci basamak sağlık kuruluşu olup, rutin olarak senede iki defa Sağlık Bakanlığı tarafından 56 başlık altında denetlenmekte ve miadı geçmiş ürünlerin denetlenmesi de bu rutin denetlemelerin bir konusu olmaktadır.


Kaldı ki, gerek Sağlık Bakanlığı’nın gerekse Eczacı Odalarının rutin dışı denetimlerinde de miadı geçmiş ürün olup olmadığı denetlenmekte, eczanelerde ortaya çıkan miadı geçmiş ürünler ise tehlikeli (sitotoksik, sitostatik ilaçlar) ve tehlikesiz atıklar olarak 2 gruba ayrılmakta, tehlikeli atıklar 6 ay, tehlikesiz atıklar ise 12 ay geçici olarak depolanabilmekte ve geçici olarak depolanan atıklar süresi içinde imha edilmek üzere lisanslı tesislere teslim edilmektedir. Aksine davranış Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına göre çok ciddi para cezalarına tabi olup, 6197 sayılı Kanun’a göre de eczanelerin miadı geçmiş ürün satması idari ve cezai kovuşturmayı gerektiren ciddi bir suç teşkil etmektedir.”


Saydan yapılan açıklamayı eleştirerek, “Maalesef internette bile satılan gıda takviyelerini eczanelerden almayı güvenli bulmadığınızı belirtmeniz pandemi sürecinde en ön safta mücadele eden eczacıları halkın gözünde itibarsızlaştırmaya yarayacaktır. Hasta ile eczacı arasındaki güven ilişkisinin zedelenmesinin sözde şifacılara destek ve cüret sağlayacağı unutulmamalıdır.” dedi.


Eczacılar adına konuşan Saydan sözlerini şöyle sürdürdü: “Eczaneler dışında internet, aktar ve diğer satış kanalları ile herhangi bir sağlık profesyoneline danışılmadan satılan takviye edici gıdaların ruhsat ve denetim işlemlerinin mutlaka Sağlık Bakanlığına devredilmesi ve sadece eczacı danışmanlığında birinci basamak sağlık sunucusu olan eczaneler aracılığıyla satışına izin verilmesinin toplum sağlığı açısından hayati önemi haiz olduğunu bir kez daha önemle bilgilerinize sunar, gerçeği yansıtmayan ve ülkemizde büyük bir özveri ile faaliyet gösteren binlerce eczacıyı rencide eden ifadelerinizin düzeltilmesini üyelerimiz adına talep ederim.”
Comments


bottom of page