top of page

İLAÇ GÜVENLİK İZLEM FORMLARI HAKKINDA GENELGE


untitled

İlaç Güvenlik İzlem Formları Hakkında Genelge

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı: 46977249-510.99   14.03.2016 Konu: İlaç Güvenlik İzlem Formları 

GENELGE 2016/7

“İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik” kapsamında bazı ilaçların kullanımı sırasında meydana gelebilecek ciddi advers reaksiyonlann toplum ve hasta sağlığı açısından izlenmesi amacıyla uygulanmakta olan “İlaç Güvenlik İzlem Formu” ve “Hasta Onay Formu” uygulaması. 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi yürütülecektir.

1.Etanersept,  infliksimab,   adalimumab,  abatasept,  kanakinumab,  ustekinumab, golimumab, tosilizumab, sertolizumab ve sekukinumab:

a) Hasta Onay Formu uygulaması

1.Kurumumuz tarafından hazırlanmış ve örneği genelge ekinde (Ek-1) yer alan “Hasta Onay Formu” seri numaralı ve otokopili iki nüsha olarak ilgili ruhsat sahipleri tarafından hastanelere dağıtılır.

2.Hekimin ilacı reçete edebilmesi için Sağlık Kurulu Raporu hazırlaması gerekir.

3.Sağlık Kurulu Raporunun manuel ya da e-rapor olarak hazırlanabilmesi için “Hasta Onay Formu” doldurulur.

4.”Hasta Onay Formu” hasta, ilacı reçete eden hekim ve hastanın küçük veya kısıtlı olması halinde veli veya vasi tarafından imzalanır.

5.İlaçların geri ödemesi için hasta onay formunun doldurulduğuna dair beyanın ve formun seri numarasının Sağlık Kurulu Raporunda yer alması gerekir.

6.Reçete eden hekim formun bir nüshasını hasta dosyasına konulmak üzere alır. Diğer nüsha hasta ya da hasta yakınına verilir.

b) İlaç Güvenlik İzlem Formu uygulaması

1.Kurumumuz tarafından hazırlanmış ve örneği genelge ekinde (Ek-2) yer alan “İlaç Güvenlik İzlem Formu” seri numaralı ve otokopili iki nüsha olarak ilgili ruhsat sahipleri tarafından hastanelere dağıtılır.

2.Hekim, ilacı reçete etmeden önce formu doldurur.

3.Reçete eden hekim formu doldurduktan sonra imzalar, konsültasyon almak üzere iç hastalıkları uzmanı (reçete eden hekim iç hastalıkları kökenli ise kendisi, çocuk hastalarda ise çocuk hastalıkları uzmanı) ile göğüs hastalıkları veya enfeksiyon hastalıkları uzmanına gönderir ve form bu uzmanlar tarafından da imzalanır.

4.Form doldurulup imzalandıktan sonra hekim manuel ya da e-reçete olarak ilacı reçete eder.

5.İlaçların geri ödemesi için “İlaç Güvenlik İzlem Formu”nun hekimlerce doldurulduğuna dair beyanın ve formun seri numarasının reçete eden hekim tarafından sistemde belirtilmesi gerekir.

6.Reçete eden hekim, formun bir nüshasını hasta dosyasına konulmak üzere alır. Diğer nüshayı hasta veya hasta yakını ile eczaneye gönderir.

7.Eczacı, formları aylık olarak biriktirip, müteakip ayın ilk on günü içinde ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğü de TÜFAM’a aynı ay içinde gönderir.

c) “İlaç Güvenlik İzlem Formu”nun doldurulma sıklığı

İlaçların kullanımına devam edilebilmesi için üç aylık aralarla İlaç Güvenlik İzlem Formu doldurulur.

2.Rituksimab (Kanser tanısı dışındaki kullanımlar için):

a)  Hasta Onay Formu uygulaması

1.Kurumumuz tarafından hazırlanmış ve örneği genelge ekinde (Ek-3) yer alan “Rituksimab Hasta Onay Formu” seri numaralı ve otokopili iki nüsha olarak ilgili ruhsat sahipleri tarafından hastanelere dağıtılır.

2.Hekimin ilacı reçete edebilmesi için Sağlık Kurulu Raporu hazırlaması gerekir.

3.Sağlık Kurulu Raporunun manuel ya da e-rapor olarak hazırlanabilmesi için “Rituksimab Hasta Onay Formu” doldurulur.

4.”Rituksimab Hasta Onay Formu” hasta, ilacı reçete eden hekim ve hastanın küçük veya kısıtlı olması halinde veli veya vasi tarafından imzalanır.

5.İlaçların geri ödemesi için hasta onay formunun doldurulduğuna dair beyanın ve formun seri numarasının Sağlık Kurulu Raporunda yer alması gerekir.

6.Reçete eden hekim formun bir nüshasını hasta dosyasına konulmak üzere alır. Diğer nüsha hasta ya da hasta yakınına verilir.

b) İlaç Güvenlik İzlem Formu uygulaması

1.Kurumumuz tarafından hazırlanmış ve örneği genelge ekinde (Ek-4) yer alan “Rituksimab Güvenlik İzlem Formu” seri numaralı ve otokopili iki nüsha olarak ilgili ruhsat sahipleri tarafından hastanelere dağıtılır.

2.Hekim, ilacı reçete etmeden önce formu doldurur.

3.Reçete eden hekim formu doldurduktan sonra imzalar, konsültasyon almak üzere iç hastalıkları uzmanına (reçete eden hekim iç hastalıkları kökenli ise kendisi ikinci bölümü de imzalayabilir, çocuk hastalarda ise pediyatrik romatoloji veya pediyatrik enfeksiyon veya pediatrik immünoloji uzmanı) gönderir ve form bu uzman tarafından da imzalanır.

4.Form doldurulup imzalandıktan sonra hekim manuel ya da e-reçete olarak ilacı reçete eder.

5.İlaçların geri ödemesi için “Rituksimab Güvenlik İzlem Formu”nun hekimlerce doldurulduğuna dair beyanın ve formun seri numarasının reçete eden hekim tarafından sistemde belirtilmesi gerekir.

6.Reçete eden hekim, formun bir nüshasını hasta dosyasına konulmak üzere alır. Diğer nüshayı hasta veya hasta yakını ile eczaneye gönderir.

7.Eczacı, formları aylık olarak biriktirip, müteakip ayın ilk on günü içinde ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğü de TÜFAM’a aynı ay içinde gönderir.

c)  “İlaç Güvenlik İzlem Formu”nun doldurulma sıklığı

İlaçların kullanımına devam edilebilmesi için altı aylık aralarla İlaç Güvenlik İzlem Formu doldurulur.

3.Belimumab:

a) Hasta Onay Formu uygulaması

1.Kurumumuz tarafından hazırlanmış ve örneği genelge ekinde (Ek-5) yer alan ”Belimumab Hasta Onay Formu” seri numaralı ve otokopili iki nüsha olarak ilgili ruhsat sahipleri tarafından hastanelere dağıtılır.

2.Hekimin ilacı reçete edebilmesi için Sağlık Kurulu Raporu hazırlaması gerekir.

3.Sağlık Kurulu Raporunun manuel ya da e-rapor olarak hazırlanabilmesi için “Belimumab Hasta Onay Formu” doldurulur.

4.”Belimumab Hasta Onay Formu” hasta, ilacı reçete eden hekim ve hastanın küçük veya kısıtlı olması halinde veli veya vasi tarafından imzalanır.

5.İlaçların geri ödemesi için hasta onay formunun doldurulduğuna dair beyanın ve formun seri numarasının Sağlık Kurulu Raporunda yer alması gerekir.

6.Reçete eden hekim formun bir nüshasını hasta dosyasına konulmak üzere alır. Diğer nüsha hasta ya da hasta yakınma verilir.

b)İlaç Güvenlik İzlem Formu uygulaması

1.Kurumumuz tarafından hazırlanmış ve örneği genelge ekinde (Ek-6) yer alan “Belimumab Güvenlik İzlem Formu” seri numaralı ve otokopili iki nüsha olarak ilgili ruhsat sahipleri tarafından hastanelere dağıtılır.

2.Hekim, ilacı reçete etmeden önce formu doldurur.

3.Reçete eden hekim formu doldurduktan sonra imzalar, konsültasyon almak üzere iç hastalıkları uzmanı (reçete eden hekim iç hastalıkları kökenli ise kendisi ikinci bölümü de imzalayabilir), nöroloji uzmanı ve psikiyatri uzmanına gönderir ve form bu uzmanlar tarafından da imzalanır.

4.Form doldurulup imzalandıktan sonra hekim manuel ya da e-reçete olarak ilacı reçete eder.

5.İlaçların geri ödemesi için “Belimumab Güvenlik İzlem Formu”nun hekimlerce doldurulduğuna dair beyanın ve formun seri numarasının reçete eden hekim tarafından sistemde belirtilmesi gerekir.

6.Reçete eden hekim, formun bir nüshasını hasta dosyasına konulmak üzere alır. Diğer nüshayı hasta veya hasta yakını ile eczaneye gönderir.

7.Eczacı, formları aylık olarak biriktirip, müteakip ayın ilk on günü içinde ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğü de TÜFAM’a aynı ay içinde gönderir.

c) “İlaç Güvenlik İzlem Formu”nun doldurulma sıklığı

İlaçların kullanımına devam edilebilmesi için üç aylık aralarla İlaç Güvenlik İzlem Formu doldurulur.

4.Tofasitinib:

a) Hasta Onay Formu uygulaması

1. Kurumumuz tarafından hazırlanmış ve örneği genelge ekinde (Ek-7) yer alan “Tofasitinib Hasta Onay Formu” seri numaralı ve otokopili iki nüsha olarak ilgili ruhsat sahipleri tarafından hastanelere dağıtılır.

2.Hekimin ilacı reçete edebilmesi için Sağlık Kurulu Raporu hazırlaması gerekir.

3.Sağlık Kurulu Raporunun manuel ya da e-rapor olarak hazırlanabilmesi için “Tofasitinib Hasta Onay Formu” doldurulur.

4.”Tofasitinib Hasta Onay Formu” hasta, ilacı reçete eden hekim ve hastanın küçük veya kısıtlı olması halinde veli veya vasi tarafından imzalanır.

5.İlaçların geri ödemesi için hasta onay formunun doldurulduğuna dair beyanın ve formun seri numarasının Sağlık Kurulu Raporunda yer alması gerekir.

6.Reçete eden hekim formun bir nüshasını hasta dosyasına konulmak üzere alır. Diğer nüsha hasta ya da hasta yakınına verilir.

b) İlaç Güvenlik İzlem Formu uygulaması

1.Kurumumuz tarafından hazırlanmış ve örneği genelge ekinde (Ek-8) yer alan “Tofasitinib Güvenlik İzlem Formu” seri numaralı ve otokopili iki nüsha olarak ilgili ruhsat sahipleri tarafından hastanelere dağıtılır.

2.Hekim, ilacı reçete etmeden önce formu doldurur.

3.Reçete eden hekim formu doldurduktan sonra imzalar, konsültasyon almak üzere iç hastalıkları uzmanı (reçete eden hekim iç hastalıkları kökenli ise kendisi ikinci bölümü de imzalayabilir), göğüs hastalıkları uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları uzmanına gönderir ve form bu uzmanlar tarafından da imzalanır.

4.Form doldurulup imzalandıktan sonra hekim manuel ya da e-reçete olarak ilacı reçete eder.

5.İlaçların geri ödemesi için “Tofasitinib Güvenlik İzlem Formu”nun hekimlerce doldurulduğuna dair beyanın ve formun seri numarasının reçete eden hekim tarafından sistemde belirtilmesi gerekir.

6.Reçete eden hekim, formun bir nüshasını hasta dosyasına konulmak üzere alır. Diğer nüshayı hasta veya hasta yakını ile eczaneye gönderir.

7.Eczacı, formları aylık olarak biriktirip, müteakip ayın ilk on günü içinde ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğü de TÜFAM’a aynı ay içinde gönderir.

c) “İlaç Güvenlik İzlem Formu”nun doldurulma sıklığı

İlaçların kullanımına devam edilebilmesi için üç aylık aralarla İlaç Güvenlik İzlem Formu doldurulur.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ  Bakan a. Müsteşar

bottom of page