top of page

HATIRLATMA: Hasta Alt Bezi Raporu Primer Tanı Listesi


Sayın Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan başvuru sonrası Kurum; idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanıları belirleyebilmek için Sağlık Bakanlığı’ndan görüş istemiş ve ardından Sağlık Bakanlığı da 26/10/2018 tarihinde “İdrar Veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı Listesi-EK1”i yayınlamıştı. İlerleyen süreçte sahadan gelen geri bildirimler neticesinde Kurum 29.04.2019 tarihinde ikinci bir liste olarak “İdrar Veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı Listesi-EK2″yi yayınlamış ve ilgili duyuruda aşağıdaki hususlara yer vermiştir:

– 01/06/2019 tarihi öncesi düzenlenen sağlık raporlarında yer alan tanı kodlarının Ek-2 listede yer alan tanı kodlarıyla uyumlu olması halinde sağlık raporları süreleri bitimine kadar geçerli olacaklardır. – 01/06/2019 tarihi öncesi düzenlenen sağlık raporlarında yer alan tanı kodlarının Ek-1 listede yer alıp Ek-2 listede yer almaması halinde bu raporlara ilişkin 01/06/2019 tarihinden itibaren düzenlenen reçete bedelleri Kurumumuzca karşılanmayacaktır.

Dolayısıyla 1 Haziran 2019’dan önce düzenlenen hasta alt bezi sağlık raporlarında EK2 listesinde yer alan teşhisler varsa ilgili rapor 1 Haziran 2019 sonrasında da geçerli olup, şayet ilgili tanı EK2 listesinde yoksa bahse konu raporlar 1 Haziran 2019’a kadar geçerlidir.

EK1 listesinde mevcut olup Ek2 listesinde mevcut olmayan ICD kodlu raporlara dair düzenlenmiş Mayıs 2019 dönemine ait reçetelerinizdeki hasta alt bezi bitiş tarihlerinin 1 Haziran 2019 ‘u geçmemesi gerektiğini hatırlatırız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

ICD-10TanıEK-1EK-2B02Herpes ZosterEK-1C41.4Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazmasıEK-1EK-2C61Prostat malign neoplazmıEK-1EK-2C67Mesanenin habis neoplazmasıEK-1C67.0Mesane trigonu malign neoplazmıEK-2C67.1Mesane kubbesi malign neoplazmıEK-2C67.2Mesane yan duvarı malign neoplazmıEK-2C67.3Mesane ön duvarı malign neoplazmıEK-2C67.4Mesane arka duvarı malign neoplazmıEK-2C67.5Mesane boynu malign neoplazmıEK-2C67.6Üreterik orifis malign neoplazmıEK-2C67.7Urakus malign neoplazmıEK-2C67.8Mesane overlapping lezyonuEK-2C67.9Mesane malign neoplazmı, tanımlanmamışEK-2C68Diğer ve tanımlanmamış üriner organların habisneoplazmasıEK-1C68.0Üretra malign neoplazmıEK-2C68.1Paraüretral bez malign neoplazmıEK-2C68.8Üriner organların overlapping lezyonuEK-2C68.9Üriner organ malign neoplazmı, tanımlanmamışEK-2C71Beyin TümörleriEK-1C71.9Beynin habis neoplazması, tanımlanmamışEK-1EK-2C72Spinal Kord TümörleriEK-1C72.0Spinal kord malign neoplazmıEK-2C72.1Kauda equina malign neoplazmıEK-2C72.5Kranial sinirlerin malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamışEK-2C72.8Beynin ve merkezi sinir sisteminin overlapping lezyonu, diğer kısımlarınınEK-2C72.9Merkezi sinir sistemi malign neoplazmı, tanımlanmamışEK-2D43Serebral TümörlerEK-1D43.0Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, supratentorialEK-2D43.1Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, infratentoryalEK-2D43.2Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamışEK-2D43.3Kranial sinirlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıEK-2D43.4Spinal kordun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıEK-2D43.7Merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıEK-2D43.9Merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamışEK-2D46Myelodisplazi (Myelodisplastik Sendromlar)EK-1D46.0İnatçı anemi, sideroblaslar olmadan, tarif edildiği şekildeEK-2D46.1İnatçı anemi, sideroblastlarla birlikteEK-2D46.2İnatçı anemi, blastların baskın olduğuEK-2D46.3İnatçı anemi, transformasyonla birlikte blastların baskın olduğuEK-2D46.4İnatçı anemi, tanımlanmamışEK-2D46.7Myelodisplastik sendromlar, diğerEK-2D46.9Myelodisplastik sendrom, tanımlanmamışEK-2D51B12 Vitamin EksikliğiEK-1E13Diyabetes MellitusEK-1E79.1Lesch-Nyhan SendromuEK-2E80Porfiria (Diğer,)EK-1E80.0Herediter eritropoetik porfiriEK-2E80.1Porfiri kutena tardaEK-2E80.2Porfiri, diğerEK-2E80.3Katalaz ve peroksidaz defektleriEK-2E80.4Gilbert sendromuEK-2E80.5Crigler-Najjar sendromuEK-2E80.6Bilirubin metabolizmasının diğer bozukluklarıEK-2E80.7Bilirubin metabolizması bozuklukları, tanımlanmamışEK-2F00.1Geç Başlayan Alzheimer Hastalığı Vasküler Bunama ve Alt Kırılımları (F01.0, F01.2, F01,3, F01.8,F01.9)EK-1EK-2F01Vasküler bunamaEK-1F01.0Akut başlangıçlı vasküler bunamaEK-1EK-2F01.1Multipl enfarktlı bunamaEK-1EK-2F01.2Subkortikal vasküler bunamaEK-1EK-2F01.3Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunamaEK-1EK-2F01.8Vasküler bunamalar, diğerEK-1EK-2F01.9Vasküler bunama, tanımlanmamışEK-1EK-2F02Bunama, başka bir yerde sınıflanmış diğer hastalıklardaEK-1F02.0Bunama, Pick hastalığındaEK-1EK-2F02.1Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığındaEK-1EK-2F02.2Bunama, Huntington hastalığındaEK-1EK-2F02.3Bunama, Parkinson hastalığındaEK-1EK-2F02.4Bunama, İnsan immünyetmezlik virüs (HIV) hastalığındaEK-1EK-2F02.8Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklardaEK-1EK-2F03Bunama, tanımlanmamışEK-1EK-2F71Orta mental retardasyonEK-1F71.0Orta mental retardasyon, hiç veya minimal davranış bozukluğu ifadesi ile birlikteEK-1EK-2F71.1Orta mental retardasyon, dikkat veya tedavi gerektiren önemli davranış bozukluğuEK-1EK-2F71.8Orta mental retardasyon, diğer davranış bozukluklarıEK-1EK-2F71.9Orta mental retardasyon, davranış bozukluğu bahsi olmadanEK-1EK-2F72Ciddi mental retardasyonEK-1F72.0Ciddi mental retardasyon, hiç veya minimal davranış bozukluğu ifadesi ile birlikteEK-1EK-2F72.1Ciddi mental retardasyon, dikkat veya tedavi gerektiren önemli davranış bozukluğuEK-1EK-2F72.8Ciddi mental retardasyon, diğer davranış bozukluklarıEK-1EK-2F72.9Ciddi mental retardasyon, davranış bozukluğu bahsi olmadanEK-1EK-2F73.0Çok ağır zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimumEK-2F73.1Çok ağır zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulmaEK-2F73.8Çok ağır  zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğerEK-2F73.9Çok ağır  zeka geriliği, davranışta bozulma olmadanEK-2F78Zeka GeriliğiEK-1F78.0Zeka geriliği, diğer, davranış bozukluğu hiç yok veya minimumEK-2F78.1Zeka geriliği, diğer, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulmaEK-2F78.8Zeka geriliği, diğer, davranış bozulmaları, diğerEK-2F78.9Zeka geriliği, diğer, davranışta bozulma olmadanEK-2F79Tanımlanmamış mental retardasyonEK-1F79.0Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozukluğu hiç yok veya minimumEK-2F79.1Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulmaEK-2F79.8Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozulmaları, diğerEK-2F79.9Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta bozulma olmadanEK-2F84.0Çocukluk otizmiEK-2F84.1Atipik otizmEK-2F84.2Rett SendromuEK-2F84.3Çocukluk çağının diğer disintegratif bozukluğuEK-2F84.4Mental gerilik ve sterotipik hareketlerle bağlantılı overaktif bozuklukEK-2F84.5Asperger sendromuEK-2F84.8Yaygın gelişimsel bozukluklar, diğerEK-2F84.9Yaygın gelişimsel bozukluk, tanımlanmamışEK-2G11.1Erken başlangıçlı serebellar ataksi (nörodejeneratif hastalık)EK-1EK-2G12.0İnfantil spinal musküler atrofi, tip I [Werdnig-Hoffman]EK-2G12.1Kalıtsal spinal musküler atrofi, diğerEK-2G12.2Motor nöron hastalığı (nörodejeneratif hastalık)EK-1EK-2G12.8Spinal musküler atrofiler ve ilgili sendromlar, diğerEK-2G12.9Spinal musküler atrofi, tanımlanmamış (nörodejeneratif hastalık)EK-1EK-2G20Parkinson (İdiopatik, Non-idiopatik, Sekonder)EK-1EK-2G21.0Malign nöroleptik sendromEK-2G21.1İlaca bağlı sekonder parkinsonizm, diğerEK-2G21.2Sekonder parkinsonizm, diğer dış etkenlere bağlıEK-2G21.3Postensefalitik parkinsonizmEK-2G21.8Sekonder parkinsonizm, diğerEK-2G21.9Sekonder parkinsonizm, tanımlanmamışEK-2G30Demans (Alzheimer,Vasküler,Diğer)EK-1G30.0Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunamaEK-1EK-2G30.1Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunamaEK-1EK-2G30.8Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tipEK-1EK-2G30.9Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamışEK-1EK-2G35Multipl SklerozEK-1EK-2G37.3 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akut transvers miyelittransvers miyelitEK-1EK-2G46Serebrovasküler HastalıklarEK-1G46.0Orta serebral arter sendromu (I66.0†)EK-2G46.1Anterior serebral arter sendromu (I66.1†)EK-2G46.2Posterior serebral arter sendromu (I66.2†)EK-2G46.3Beyin sapı felç sendromu (I60-I67†)EK-2G46.4Serebellar felç sendromu (I60-I67†)EK-2G46.5Saf motor laküner sendrom (I60-I67†)EK-2G46.6Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67†)EK-2G46.7Laküner sendromlar, diğer (I60-I67†)EK-2G46.8Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları (I60-I67†)EK-2G61Guillain BarreEK-1G61.0Gullian – borse sendromuEK-1EK-2G80Serebral PalsiEK-1G80.9Serebral palsi, tanımlanmamışEK-1EK-2G81.0Flaksid hemiplejiEK-2G81.1Spastik hemiplejiEK-2G81.9Hemipleji, tanımlanmamışEK-2G82.0Flaksid paraplejiEK-2G82.1Spastik paraplejiEK-2G82.2Parapleji, tanımlanmamışEK-2G82.3Flaksid tetraplejiEK-2G82.4Spastik tetraplejiEK-2G82.5Tetrapleji, tanımlanmamışEK-2G83.4Cauda-equina sendromuEK-1EK-2G90.3Multi Sistem otrofiEK-1EK-2G91HidrosefaliEK-1G91.0Komunikan hidrosefaliEK-2G91.1Obstrüktif hidrosefaliEK-2G91.2Normal Basınçlı HidrosefaliEK-1EK-2G91.3Post-travmatik hidrosefali, tanımlanmamışEK-2G91.8Hidrosefaliler, diğerEK-2G91.9Hidrosefali, tanımlanmamışEK-2G93.1Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamışEK-2G93.4Ensefalopati, tanımlanmamışEK-1EK-2G95.8Spinal Kord HasarıEK-1EK-2I63.9Serebral enfarktüs, tanımlanmamışEK-1EK-2I67Serebrovasküler HastalıkEK-1I67.0Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamışEK-2I67.1Serebral anevrizma, rüptüre olmamışEK-2I67.2Serebral aterosklerozEK-2I67.3İlerleyici vasküler lökoensefalopatiEK-2I67.4Hipertansif ensefalopatiEK-2I67.5Moyamoya hastalığıEK-2I67.6Kafa içi venöz sistemin piyojenik olmayan trombozuEK-2I67.7Serebral arterit başka yerde sınıflanmamışEK-2I67.8Serebrovasküler hastalıklar diğer, tanımlanmışEK-2I67.9Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamışEK-2K50Crohn hastalığıEK-1K50.0Crohn hastalığı, ince barsakEK-2K50.1Crohn hastalığı, kalın barsakEK-2K50.8Crohn hastalığı, diğerEK-2K50.9Crohn hastalığı, tanımlanmamışEK-2K51Ülseratif KolitEK-1K51.0Ülseratif Kolit ve Alt KırılımlarıEK-1EK-2K51.1Ülseratif (kronik) ileokolitEK-2K51.2Ülseratif (kronik) proktitEK-2K51.3Ülseratif (kronik) rektosigmoiditEK-2K51.4Kolon psödopolipozisiEK-2K51.5Mukozal proktokolitEK-2K51.8Ülseratif kolit, diğerEK-2K51.9Ülseratif kolit, tanımlanmamışEK-2K52.0Gastroenterit ve Kolit ve Alt KırılımlarıEK-1EK-2K52.1Toksik gastroenterit ve kolitEK-2K52.2Allerjik ve dietetik gastroenterit ve kolitEK-2K52.8Gastroenterit ve kolit diğer, tanımlanmış enfektif olmayanEK-2K52.9Gastroenterit ve kolit, enfektif olmayan, tanımlanmamışEK-2K60.0Anal Fissür Akut ve Alt Kırılımları (K60.1, K60.2, K60.3)EK-1K61.0Anal ApseEK-1K62Anüs ve rektumun diğer hastalıklarıEK-1K62.2Anal ProlapsusEK-1EK-2K62.3Rektal ProlapsusEK-1EK-2M47Servikal Spondilozis (Spondilozis)EK-1M47.0Anterior spinal ve vertebral arter kompresyon sendromları (G99.2*)EK-2M47.1Spondiloz, diğer myelopati ileEK-2M47.2Spondiloz, diğer radikulopati ileEK-2M47.8Spondiloz, diğerEK-2M47.9Spondiloz, tanımlanmamışEK-2M48.0Spinal SterozEK-1EK-2M51Disk hastalıklarıEK-1M51.0Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, myelopati ile (G99.2*)EK-2M51.1Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, radikülopati ileEK-2M51.2İntervertebral disk yer değişimi diğer, tanımlanmamışEK-2M51.3İntervertebral disk dejenerasyonu diğer, tanımlanmamışEK-2M51.4Schmorl nodülleriEK-2M51.8İntervertebral disk bozuklukları diğer, tanımlanmışEK-2M51.9İntervertebral disk bozuklukları, tanımlanmamışEK-2N31Mesanenin Nöromuskuler Fonksiyon BozukluğuEK-1N31.0İnhibe olmayan nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamışEK-1EK-2N31.1Refleks nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamışEK-1EK-2N31.2Flask nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamışEK-1EK-2N31.8Mesanenin diğer nöromusküler disfonksiyonuEK-1EK-2N31.9Mesanenin nöromusküler disfonksiyonu, tanımlanmamışEK-1EK-2N32.0Mesane boynu obstrüksiyonuEK-1EK-2N32.1Vezikointestinal fistülEK-1EK-2N32.2Vezikal fistül, başka yerde sınıflandırılmamışEK-1EK-2N33.8Mesane BozukluklarıEK-1EK-2N35Üretral striktürEK-1N35.0Posttravmatik üretra darlığıEK-2N35.1Postenfektif üretral darlıklar, başka yerde sınıflanmamışEK-2N35.8Üretral darlıklar, diğerEK-2N35.9Üretral darlık, tanımlanmamışEK-2N39.4Üriner İnkontinansEK-1N40Benign prostat hiperplazisiEK-1N40.1Prostatın Büyümesi (Benıgn)EK-2N82.0Vezikovajinal fistülEK-1EK-2N82.3Vajinanın kalın barsağa fistülüEK-1EK-2O66.3Fetüsün diğer anormallikleri nedeniyle etkilenen doğum eylemi ve doğumEK-1EK-2Q05Spina bifidaEK-1Q05.0Servikal spina bifida, hidrosefali ileEK-2Q05.1Torasik spina bifida, hidrosefali ileEK-2Q05.2Lumbar spina bifida, hidrosefali ileEK-2Q05.3Sakral spina bifida, hidrosefali ileEK-2Q05.4Spina bifida tanımlanmamış, hidrosefali ileEK-2Q05.5Servikal spina bifida, hidrosefali olmadanEK-2Q05.6Torasik spina bifida, hidrosefali olmadanEK-2Q05.7Lomber spina bifida, hidrosefali olmadanEK-2Q05.8Sakral spina bifida, hidrosefali olmadanEK-2Q05.9Spina bifida, tanımlanmamışEK-1EK-2Q06Spinal kordun diğer konjenital malformasyonlarıEK-1Q06.0AmiyeliEK-1EK-2Q06.1Spinal kord hipoplazisi ve displazisiEK-1EK-2Q06.2DiastematomiyeliEK-1EK-2Q06.3Diğer konjenital kauda ekuina malformasyonlarıEK-1EK-2Q06.4HidromiyeliEK-1EK-2Q06.8Spinal kordun diğer tanımlanmış konjenital malformasyonlarıEK-1EK-2Q06.9Spinal kordun konjenital malformasyonu, tanımlanmamışEK-1EK-2Q42Kalınbağırsağın konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozuEK-1Q42.0Rektumun fistül ile birlikte konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozuEK-1EK-2Q42.1Rektumun fistül olmadan konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozuEK-1EK-2Q42.2Anüsün fistül ile birlikte konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozuEK-1EK-2Q42.3Anüsün fistül olmadan konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozuEK-1EK-2Q42.8Kalın barsağın diğer kısımlarının konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozuEK-2Q42.9Kalın barsağın konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, tanımlanmamış kısmınınEK-2Q43.1Hirschsprung hastalığıEK-1EK-2Q43.10Hirschsprung hastalığı, tanımlanmamışEK-1Q43.2Kolonun diğer konjenital fonksiyonel bozukluklarıEK-1EK-2Q43.6Rektum ve anüsün konjenital fistülüEK-1EK-2Q43.7Persistan kloakaEK-1EK-2Q52.2Konjenital rektovajinal fistülEK-1EK-2Q62.3Renal pelvis ve üreterin diğer obstrüktif defektleriEK-1EK-2Q62.31Ektopik üreteroselEK-1Q64.1Mesane ekstrofisiEK-1EK-2Q64.11Kloakal ekstrofiEK-1Q64.19Mesane ekstrofisiEK-1Q64.2Konjenital üretral kapaklarEK-1EK-2Q64.3Üretra ve mesane boynunun diğer atrezi ve stenozuEK-1EK-2Q76.4Vertebranın diğer konjenital malformasyonları, skolyoz ile birlikte olmayanEK-2Q76.42Sakral vertebra(lar)ın konjenital anomalileriEK-1Q89.8Konjenital diğer malformasyonlar, tanımlanmışEK-2Q89.81Kaudal displazi zinciriEK-1R15Fekal  İnkontinansEK-1R32Üriner İnkontinans TanımlanmamışEK-1S06.9İntrakraniyal yaralanma, tanımlanmamışEK-1EK-2S14Boyun seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanmasıEK-1S14.0Servikal spinal kord konküzyon ve ödemiEK-2S14.1Servikal spinal kord diğer ve tanımlanmamış yaralanmalarıEK-2S14.2Servikal omurga sinir kökü yaralanmasıEK-2S14.4Boyun periferik sinirleri yaralanmalarıEK-2S14.5Servikal sempatik sinir yaralanmasıEK-2S14.6Boyunun diğer ve tanımlanmamış sinirlerinin yaralanmalarıEK-2S24Toraks seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanmasıEK-1S24.0Torasik spinal kord konküzyon ve ödemiEK-2S24.1Torasik spinal kordun diğer ve tanımlanmamış yaralanmalarıEK-2S24.2Torasik omurga sinir kökünün yaralanmasıEK-2S24.3Toraks periferik sinirlerinin yaralanmasıEK-2S24.4Torasik sempatik sinirlerin yaralanmasıEK-2S24.5Toraks diğer sinirlerinin yaralanmasıEK-2S24.6Toraks tanımlanmamış sinirinin yaralanmasıEK-2S34Abdomen, bel ve pelvis seviyesinde sinirler ve lomber spinal kord yaralanmasıEK-1S34.0Lomber spinal kord konküzyon ve ödemiEK-2S34.1Lomber spinal kord diğer yaralanmasıEK-2S34.2Lomber ve sakral vertebra sinir kökü yaralanmasıEK-2S34.3Kauda ekuina yaralanmasıEK-2S34.4Lumbosakral pleksus yaralanmasıEK-2S34.5Lomber, sakral ve pelvik sempatik sinir yaralanmasıEK-2S34.6Karın, bel ve pelvis periferik sinir (lerinin) yaralanmasıEK-2S34.8Karın, bel ve pelvis düzeyinde diğer ve tanımlanmamış sinir yaralanmasıEK-2S37.2Mesane yaralanmasıEK-2S37.28Mesanenin diğer yaralanmasıEK-1T09Omurga ve gövdenin diğer yaralanmaları, seviye tanımlanmamışEK-1T09.3Spinal kord yaralanması, seviye tanımlanmamışEK-1EK-2T91Spinal Kord YaralanmasıEK-1T91.0Boyun ve gövdenin yüzeyel yaralanma ve açık yarasının sekeliEK-2T91.1Omurga kırığı sekeliEK-2T91.2Toraks ve pelvis diğer kırığının sekeliEK-2T91.3Spinal kord yaralanması sekeliEK-2T91.8Boyun ve gövdenin diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeliEK-2T91.9Boyun ve gövdenin tanımlanmamış yaralanmasının sekeliEK-2Z51.0Redyoterapi DönemiEK-1EK-2Z51.5Palyatif bakımEK-2Z81.0Mental Retardasyon ve Serebral PalsiEK-1Z82.0EpilepsiEK-1

bottom of page