HATIRLATMA: Hasta Alt Bezi Raporu Primer Tanı Listesi


Sayın Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan başvuru sonrası Kurum; idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanıları belirleyebilmek için Sağlık Bakanlığı’ndan görüş istemiş ve ardından Sağlık Bakanlığı da 26/10/2018 tarihinde “İdrar Veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı Listesi-EK1”i yayınlamıştı. İlerleyen süreçte sahadan gelen geri bildirimler neticesinde Kurum 29.04.2019 tarihinde ikinci bir liste olarak “İdrar Veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı Listesi-EK2″yi yayınlamış ve ilgili duyuruda aşağıdaki hususlara yer vermiştir:

– 01/06/2019 tarihi öncesi düzenlenen sağlık raporlarında yer alan tanı kodlarının Ek-2 listede yer alan tanı kodlarıyla uyumlu olması halinde sağlık raporları süreleri bitimine kadar geçerli olacaklardır. – 01/06/2019 tarihi öncesi düzenlenen sağlık raporlarında yer alan tanı kodlarının Ek-1 listede yer alıp Ek-2 listede yer almaması halinde bu raporlara ilişkin 01/06/2019 tarihinden itibaren düzenlenen reçete bedelleri Kurumumuzca karşılanmayacaktır.

Dolayısıyla 1 Haziran 2019’dan önce düzenlenen hasta alt bezi sağlık raporlarında EK2 listesinde yer alan teşhisler varsa ilgili rapor 1 Haziran 2019 sonrasında da geçerli olup, şayet ilgili tanı EK2 listesinde yoksa bahse konu raporlar 1 Haziran 2019’a kadar geçerlidir.

EK1 listesinde mevcut olup Ek2 listesinde mevcut olmayan ICD kodlu raporlara dair düzenlenmiş Mayıs 2019 dönemine ait reçetelerinizdeki hasta alt bezi bitiş tarihlerinin 1 Haziran 2019 ‘u geçmemesi gerektiğini hatırlatırız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

29.04.2019 TARİHLİ KURUM DUYURUSU

EK1 PRİMER TANI LİSTESİ

EK2 PRİMER TANI LİSTESİ

EK1 VE EK2 KARŞILAŞTIRMA EXCEL TABLOSU PDF

EK1 VE EK2 KARŞILAŞTIRMA TABLOSU XLS

ICD-10TanıEK-1EK-2B02Herpes ZosterEK-1C41.4Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazmasıEK-1EK-2C61Prostat malign neoplazmıEK-1EK-2C67Mesanenin habis neoplazmasıEK-1C67.0Mesane trigonu malign neoplazmıEK-2C67.1Mesane kubbesi malign neoplazmıEK-2C67.2Mesane yan duvarı malign neoplazmıEK-2C67.3Mesane ön duvarı malign neoplazmıEK-2C67.4Mesane arka duvarı malign neoplazmıEK-2C67.5Mesane boynu malign neoplazmıEK-2C67.6Üreterik orifis malign neoplazmıEK-2C67.7Urakus malign neoplazmıEK-2C67.8Mesane overlapping lezyonuEK-2C67.9Mesane malign neoplazmı, tanımlanmamışEK-2C68Diğer ve tanımlanmamış üriner organların habisneoplazmasıEK-1C68.0Üretra malign neoplazmıEK-2C68.1Paraüretral bez malign neoplazmıEK-2C68.8Üriner organların overlapping lezyonuEK-2C68.9Üriner organ malign neoplazmı, tanımlanmamışEK-2C71Beyin TümörleriEK-1C71.9Beynin habis neoplazması, tanımlanmamışEK-1EK-2C72Spinal Kord TümörleriEK-1C72.0Spinal kord malign neoplazmıEK-2C72.1Kauda equina malign neoplazmıEK-2C72.5Kranial sinirlerin malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamışEK-2C72.8Beynin ve merkezi sinir sisteminin overlapping lezyonu, diğer kısımlarınınEK-2C72.9Merkezi sinir sistemi malign neoplazmı, tanımlanmamışEK-2D43Serebral TümörlerEK-1D43.0Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, supratentorialEK-2D43.1Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, infratentoryalEK-2D43.2Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamışEK-2D43.3Kranial sinirlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıEK-2D43.4Spinal kordun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıEK-2D43.7Merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıEK-2D43.9Merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamışEK-2D46Myelodisplazi (Myelodisplastik Sendromlar)EK-1D46.0İnatçı anemi, sideroblaslar olmadan, tarif edildiği şekildeEK-2D46.1İnatçı anemi, sideroblastlarla birlikteEK-2D46.2İnatçı anemi, blastların baskın olduğuEK-2D46.3İnatçı anemi, transformasyonla birlikte blastların baskın olduğuEK-2D46.4İnatçı anemi, tanımlanmamışEK-2D46.7Myelodisplastik sendromlar, diğerEK-2D46.9Myelodisplastik sendrom, tanımlanmamışEK-2D51B12 Vitamin EksikliğiEK-1E13Diyabetes MellitusEK-1E79.1Lesch-Nyhan SendromuEK-2E80Porfiria (Diğer,)EK-1E80.0Herediter eritropoetik porfiriEK-2E80.1Porfiri kutena tardaEK-2E80.2Porfiri, diğerEK-2E80.3Katalaz ve peroksidaz defektleriEK-2E80.4Gilbert sendromuEK-2E80.5Crigler-Najjar sendromuEK-2E80.6Bilirubin metabolizmasının diğer bozukluklarıEK-2E80.7Bilirubin metabolizması bozuklukları, tanımlanmamışEK-2F00.1Geç Başlayan Alzheimer Hastalığı Vasküler Bunama ve Alt Kırılımları (F01.0, F01.2, F01,3, F01.8,F01.9)EK-1EK-2F01Vasküler bunamaEK-1F01.0Akut başlangıçlı vasküler bunamaEK-1EK-2F01.1Multipl enfarktlı bunamaEK-1EK-2F01.2Subkortikal vasküler bunamaEK-1EK-2F01.3Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunamaEK-1EK-2F01.8Vasküler bunamalar, diğerEK-1EK-2F01.9Vasküler bunama, tanımlanmamışEK-1EK-2F02Bunama, başka bir yerde sınıflanmış diğer hastalıklardaEK-1F02.0Bunama, Pick hastalığındaEK-1EK-2F02.1Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığındaEK-1EK-2F02.2Bunama, Huntington hastalığındaEK-1EK-2F02.3Bunama, Parkinson hastalığındaEK-1EK-2F02.4Bunama, İnsan immünyetmezlik virüs (HIV) hastalığındaEK-1EK-2F02.8Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklardaEK-1EK-2F03Bunama, tanımlanmamışEK-1EK-2F71Orta mental retardasyonEK-1F71.0Orta mental retardasyon, hiç veya minimal davranış bozukluğu ifadesi ile birlikteEK-1EK-2F71.1Orta mental retardasyon, dikkat veya tedavi gerektiren önemli davranış bozukluğuEK-1EK-2F71.8Orta mental retardasyon, diğer davranış bozukluklarıEK-1EK-2F71.9Orta mental retardasyon, davranış bozukluğu bahsi olmadanEK-1EK-2F72Ciddi mental retardasyonEK-1F72.0Ciddi mental retardasyon, hiç veya minimal davranış bozukluğu ifadesi ile birlikteEK-1EK-2F72.1Ciddi mental retardasyon, dikkat veya tedavi gerektiren önemli davranış bozukluğuEK-1EK-2F72.8Ciddi mental retardasyon, diğer davranış bozukluklarıEK-1EK-2F72.9Ciddi mental retardasyon, davranış bozukluğu bahsi olmadanEK-1EK-2F73.0Çok ağır zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimumEK-2F73.1Çok ağır zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulmaEK-2F73.8Çok ağır  zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğerEK-2F73.9Çok ağır  zeka geriliği, davranışta bozulma olmadanEK-2F78Zeka GeriliğiEK-1F78.0Zeka geriliği, diğer, davranış bozukluğu hiç yok veya minimumEK-2F78.1Zeka geriliği, diğer, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulmaEK-2F78.8Zeka geriliği, diğer, davranış bozulmaları, diğerEK-2F78.9Zeka geriliği, diğer, davranışta bozulma olmadanEK-2F79Tanımlanmamış mental retardasyonEK-1F79.0Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozukluğu hiç yok veya minimumEK-2F79.1Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulmaEK-2F79.8Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozulmaları, diğerEK-2F79.9Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta bozulma olmadanEK-2F84.0Çocukluk otizmiEK-2F84.1Atipik otizmEK-2F84.2Rett SendromuEK-2F84.3Çocukluk çağının diğer disintegratif bozukluğuEK-2F84.4Mental gerilik ve sterotipik hareketlerle bağlantılı overaktif bozuklukEK-2F84.5Asperger sendromuEK-2F84.8Yaygın gelişimsel bozukluklar, diğerEK-2F84.9Yaygın gelişimsel bozukluk, tanımlanmamışEK-2G11.1Erken başlangıçlı serebellar ataksi (nörodejeneratif hastalık)EK-1EK-2G12.0İnfantil spinal musküler atrofi, tip I [Werdnig-Hoffman]EK-2G12.1Kalıtsal spinal musküler atrofi, diğerEK-2G12.2Motor nöron hastalığı (nörodejeneratif hastalık)EK-1EK-2G12.8Spinal musküler atrofiler ve ilgili sendromlar, diğerEK-2G12.9Spinal musküler atrofi, tanımlanmamış (nörodejeneratif hastalık)EK-1EK-2G20Parkinson (İdiopatik, Non-idiopatik, Sekonder)EK-1EK-2G21.0Malign nöroleptik sendromEK-2G21.1İlaca bağlı sekonder parkinsonizm, diğerEK-2G21.2Sekonder parkinsonizm, diğer dış etkenlere bağlıEK-2G21.3Postensefalitik parkinsonizmEK-2G21.8Sekonder parkinsonizm, diğerEK-2G21.9Sekonder parkinsonizm, tanımlanmamışEK-2G30Demans (Alzheimer,Vasküler,Diğer)EK-1G30.0Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunamaEK-1EK-2G30.1Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunamaEK-1EK-2G30.8Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tipEK-1EK-2G30.9Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamışEK-1EK-2G35Multipl SklerozEK-1EK-2G37.3 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akut transvers miyelittransvers miyelitEK-1EK-2G46Serebrovasküler HastalıklarEK-1G46.0Orta serebral arter sendromu (I66.0†)EK-2G46.1Anterior serebral arter sendromu (I66.1†)EK-2G46.2Posterior serebral arter sendromu (I66.2†)EK-2G46.3Beyin sapı felç sendromu (I60-I67†)EK-2G46.4Serebellar felç sendromu (I60-I67†)EK-2G46.5Saf motor laküner sendrom (I60-I67†)EK-2G46.6Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67†)EK-2G46.7Laküner sendromlar, diğer (I60-I67†)EK-2G46.8Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları (I60-I67†)EK-2G61Guillain BarreEK-1G61.0Gullian – borse sendromuEK-1EK-2G80Serebral PalsiEK-1G80.9Serebral palsi, tanımlanmamışEK-1EK-2G81.0Flaksid hemiplejiEK-2G81.1Spastik hemiplejiEK-2G81.9Hemipleji, tanımlanmamışEK-2G82.0Flaksid paraplejiEK-2G82.1Spastik paraplejiEK-2G82.2Parapleji, tanımlanmamışEK-2G82.3Flaksid tetraplejiEK-2G82.4Spastik tetraplejiEK-2G82.5Tetrapleji, tanımlanmamışEK-2G83.4Cauda-equina sendromuEK-1EK-2G90.3Multi Sistem otrofiEK-1EK-2G91HidrosefaliEK-1G91.0Komunikan hidrosefaliEK-2G91.1Obstrüktif hidrosefaliEK-2G91.2Normal Basınçlı HidrosefaliEK-1EK-2G91.3Post-travmatik hidrosefali, tanımlanmamışEK-2G91.8Hidrosefaliler, diğerEK-2G91.9Hidrosefali, tanımlanmamışEK-2G93.1Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamışEK-2G93.4Ensefalopati, tanımlanmamışEK-1EK-2G95.8Spinal Kord HasarıEK-1EK-2I63.9Serebral enfarktüs, tanımlanmamışEK-1EK-2I67Serebrovasküler HastalıkEK-1I67.0Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamışEK-2I67.1Serebral anevrizma, rüptüre olmamışEK-2I67.2Serebral aterosklerozEK-2I67.3İlerleyici vasküler lökoensefalopatiEK-2I67.4Hipertansif ensefalopatiEK-2I67.5Moyamoya hastalığıEK-2I67.6Kafa içi venöz sistemin piyojenik olmayan trombozuEK-2I67.7Serebral arterit başka yerde sınıflanmamışEK-2I67.8Serebrovasküler hastalıklar diğer, tanımlanmışEK-2I67.9Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamışEK-2K50Crohn hastalığıEK-1K50.0Crohn hastalığı, ince barsakEK-2K50.1Crohn hastalığı, kalın barsakEK-2K50.8Crohn hastalığı, diğerEK-2K50.9Crohn hastalığı, tanımlanmamışEK-2K51Ülseratif KolitEK-1K51.0Ülseratif Kolit ve Alt KırılımlarıEK-1EK-2K51.1Ülseratif (kronik) ileokolitEK-2K51.2Ülseratif (kronik) proktitEK-2K51.3Ülseratif (kronik) rektosigmoiditEK-2K51.4Kolon psödopolipozisiEK-2K51.5Mukozal proktokolitEK-2K51.8Ülseratif kolit, diğerEK-2K51.9Ülseratif kolit, tanımlanmamışEK-2K52.0Gastroenterit ve Kolit ve Alt KırılımlarıEK-1EK-2K52.1Toksik gastroenterit ve kolitEK-2K52.2Allerjik ve dietetik gastroenterit ve kolitEK-2K52.8Gastroenterit ve kolit diğer, tanımlanmış enfektif olmayanEK-2K52.9Gastroenterit ve kolit, enfektif olmayan, tanımlanmamışEK-2K60.0Anal Fissür Akut ve Alt Kırılımları (K60.1, K60.2, K60.3)EK-1K61.0Anal ApseEK-1K62Anüs ve rektumun diğer hastalıklarıEK-1K62.2Anal ProlapsusEK-1EK-2K62.3Rektal ProlapsusEK-1EK-2M47Servikal Spondilozis (Spondilozis)EK-1M47.0Anterior spinal ve vertebral arter kompresyon sendromları (G99.2*)EK-2M47.1Spondiloz, diğer myelopati ileEK-2M47.2Spondiloz, diğer radikulopati ileEK-2M47.8Spondiloz, diğerEK-2M47.9Spondiloz, tanımlanmamışEK-2M48.0Spinal SterozEK-1EK-2M51Disk hastalıklarıEK-1M51.0Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, myelopati ile (G99.2*)EK-2M51.1Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, radikülopati ileEK-2M51.2İntervertebral disk yer değişimi diğer, tanımlanmamışEK-2M51.3İntervertebral disk dejenerasyonu diğer, tanımlanmamışEK-2M51.4Schmorl nodülleriEK-2M51.8İntervertebral disk bozuklukları diğer, tanımlanmışEK-2M51.9İntervertebral disk bozuklukları, tanımlanmamışEK-2N31Mesanenin Nöromuskuler Fonksiyon BozukluğuEK-1N31.0İnhibe olmayan nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamışEK-1EK-2N31.1Refleks nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamışEK-1EK-2N31.2Flask nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamışEK-1EK-2N31.8Mesanenin diğer nöromusküler disfonksiyonuEK-1EK-2N31.9Mesanenin nöromusküler disfonksiyonu, tanımlanmamışEK-1EK-2N32.0Mesane boynu obstrüksiyonuEK-1EK-2N32.1Vezikointestinal fistülEK-1EK-2N32.2Vezikal fistül, başka yerde sınıflandırılmamışEK-1EK-2N33.8Mesane BozukluklarıEK-1EK-2N35Üretral striktürEK-1N35.0Posttravmatik üretra darlığıEK-2N35.1Postenfektif üretral darlıklar, başka yerde sınıflanmamışEK-2N35.8Üretral darlıklar, diğerEK-2N35.9Üretral darlık, tanımlanmamışEK-2N39.4Üriner İnkontinansEK-1N40Benign prostat hiperplazisiEK-1N40.1Prostatın Büyümesi (Benıgn)EK-2N82.0Vezikovajinal fistülEK-1EK-2N82.3Vajinanın kalın barsağa fistülüEK-1EK-2O66.3Fetüsün diğer anormallikleri nedeniyle etkilenen doğum eylemi ve doğumEK-1EK-2Q05Spina bifidaEK-1Q05.0Servikal spina bifida, hidrosefali ileEK-2Q05.1Torasik spina bifida, hidrosefali ileEK-2Q05.2Lumbar spina bifida, hidrosefali ileEK-2Q05.3Sakral spina bifida, hidrosefali ileEK-2Q05.4Spina bifida tanımlanmamış, hidrosefali ileEK-2Q05.5Servikal spina bifida, hidrosefali olmadanEK-2Q05.6Torasik spina bifida, hidrosefali olmadanEK-2Q05.7Lomber spina bifida, hidrosefali olmadanEK-2Q05.8Sakral spina bifida, hidrosefali olmadanEK-2Q05.9Spina bifida, tanımlanmamışEK-1EK-2Q06Spinal kordun diğer konjenital malformasyonlarıEK-1Q06.0AmiyeliEK-1EK-2Q06.1Spinal kord hipoplazisi ve displazisiEK-1EK-2Q06.2DiastematomiyeliEK-1EK-2Q06.3Diğer konjenital kauda ekuina malformasyonlarıEK-1EK-2Q06.4HidromiyeliEK-1EK-2Q06.8Spinal kordun diğer tanımlanmış konjenital malformasyonlarıEK-1EK-2Q06.9Spinal kordun konjenital malformasyonu, tanımlanmamışEK-1EK-2Q42Kalınbağırsağın konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozuEK-1Q42.0Rektumun fistül ile birlikte konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozuEK-1EK-2Q42.1Rektumun fistül olmadan konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozuEK-1EK-2Q42.2Anüsün fistül ile birlikte konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozuEK-1EK-2Q42.3Anüsün fistül olmadan konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozuEK-1EK-2Q42.8Kalın barsağın diğer kısımlarının konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozuEK-2Q42.9Kalın barsağın konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, tanımlanmamış kısmınınEK-2Q43.1Hirschsprung hastalığıEK-1EK-2Q43.10Hirschsprung hastalığı, tanımlanmamışEK-1Q43.2Kolonun diğer konjenital fonksiyonel bozukluklarıEK-1EK-2Q43.6Rektum ve anüsün konjenital fistülüEK-1EK-2Q43.7Persistan kloakaEK-1EK-2Q52.2Konjenital rektovajinal fistülEK-1EK-2Q62.3Renal pelvis ve üreterin diğer obstrüktif defektleriEK-1EK-2Q62.31Ektopik üreteroselEK-1Q64.1Mesane ekstrofisiEK-1EK-2Q64.11Kloakal ekstrofiEK-1Q64.19Mesane ekstrofisiEK-1Q64.2Konjenital üretral kapaklarEK-1EK-2Q64.3Üretra ve mesane boynunun diğer atrezi ve stenozuEK-1EK-2Q76.4Vertebranın diğer konjenital malformasyonları, skolyoz ile birlikte olmayanEK-2Q76.42Sakral vertebra(lar)ın konjenital anomalileriEK-1Q89.8Konjenital diğer malformasyonlar, tanımlanmışEK-2Q89.81Kaudal displazi zinciriEK-1R15Fekal  İnkontinansEK-1R32Üriner İnkontinans TanımlanmamışEK-1S06.9İntrakraniyal yaralanma, tanımlanmamışEK-1EK-2S14Boyun seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanmasıEK-1S14.0Servikal spinal kord konküzyon ve ödemiEK-2S14.1Servikal spinal kord diğer ve tanımlanmamış yaralanmalarıEK-2S14.2Servikal omurga sinir kökü yaralanmasıEK-2S14.4Boyun periferik sinirleri yaralanmalarıEK-2S14.5Servikal sempatik sinir yaralanmasıEK-2S14.6Boyunun diğer ve tanımlanmamış sinirlerinin yaralanmalarıEK-2S24Toraks seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanmasıEK-1S24.0Torasik spinal kord konküzyon ve ödemiEK-2S24.1Torasik spinal kordun diğer ve tanımlanmamış yaralanmalarıEK-2S24.2Torasik omurga sinir kökünün yaralanmasıEK-2S24.3Toraks periferik sinirlerinin yaralanmasıEK-2S24.4Torasik sempatik sinirlerin yaralanmasıEK-2S24.5Toraks diğer sinirlerinin yaralanmasıEK-2S24.6Toraks tanımlanmamış sinirinin yaralanmasıEK-2S34Abdomen, bel ve pelvis seviyesinde sinirler ve lomber spinal kord yaralanmasıEK-1S34.0Lomber spinal kord konküzyon ve ödemiEK-2S34.1Lomber spinal kord diğer yaralanmasıEK-2S34.2Lomber ve sakral vertebra sinir kökü yaralanmasıEK-2S34.3Kauda ekuina yaralanmasıEK-2S34.4Lumbosakral pleksus yaralanmasıEK-2S34.5Lomber, sakral ve pelvik sempatik sinir yaralanmasıEK-2S34.6Karın, bel ve pelvis periferik sinir (lerinin) yaralanmasıEK-2S34.8Karın, bel ve pelvis düzeyinde diğer ve tanımlanmamış sinir yaralanmasıEK-2S37.2Mesane yaralanmasıEK-2S37.28Mesanenin diğer yaralanmasıEK-1T09Omurga ve gövdenin diğer yaralanmaları, seviye tanımlanmamışEK-1T09.3Spinal kord yaralanması, seviye tanımlanmamışEK-1EK-2T91Spinal Kord YaralanmasıEK-1T91.0Boyun ve gövdenin yüzeyel yaralanma ve açık yarasının sekeliEK-2T91.1Omurga kırığı sekeliEK-2T91.2Toraks ve pelvis diğer kırığının sekeliEK-2T91.3Spinal kord yaralanması sekeliEK-2T91.8Boyun ve gövdenin diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeliEK-2T91.9Boyun ve gövdenin tanımlanmamış yaralanmasının sekeliEK-2Z51.0Redyoterapi DönemiEK-1EK-2Z51.5Palyatif bakımEK-2Z81.0Mental Retardasyon ve Serebral PalsiEK-1Z82.0EpilepsiEK-1

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS