top of page

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU


GSS 1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

    Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

                                              DUYURU

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN

DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 25.07.2014

 Ödeme Komisyonunun 2013/1 inci Dönem, 2013/2 inci Dönem ve 2013/3 üncü Dönem çalışmaları tamamlanmış olup; bu çalışmalar sonucu yapılan düzenlemeler 25.07.2014 tarihli, 29071 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ olarak yayımlanmıştır.

Söz konusu Ödeme Komisyonu Kararları gereği, Sağlık Uygulama Tebliği eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (Ek-4/D) yapılan düzenlemeler eklidir. Yürürlük tarihi 07.08.2014’ dür.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 Uzm. Dr.İsmet KÖKSAL

Genel Müdür

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

24/03/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” başlıklı (Ek-4/D) listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 1– “Kanser” başlıklı (2) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (2.13) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

          “2.13. Abirateron *”

MADDE 2– “Kalp Yetmezliği” başlıklı (4.1) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (4.1.10) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“4.1.10.İvabradin*”

MADDE 3– “Koroner Arter Hastalığı” başlıklı (4.2) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (4.2.13) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“4.2.13. Ranolazin”

MADDE 4– “Pulmoner hipertansiyon” başlıklı (4.10) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (4.10.9) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“4.10.9. Tadalafil*”

MADDE 5– “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları” başlıklı (5.2) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (5.2.4) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“5.2.4. Roflumilast*”

MADDE 6– “Vaskülitler” başlıklı (9.1.3) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (9.1.3.10) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“9.1.3.10. Mikroskopik polianjitis (M31.7)”M31.7Mikroskopik polianjitis

MADDE 7– “Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar” başlıklı (9.2) numaralı maddesinin (6.3.9) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“9.2.18.     Rituksimab*”

MADDE 8– “Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastalığı” başlıklı (10.6) numaralı maddesine aşağıdaki düzenlemeler  (10.6.6) ve (10.6.7) numaralı alt maddeler olarak eklenmiştir.

“10.6.6. İnterferon *

 10.6.7. Amantadin *”

MADDE 9– “Psoriasis,Vitiligo” başlıklı (13.1) numaralı maddesine aşağıdaki düzenlemeler  (13.1.11) ve (13.1.12) numaralı alt maddeler olarak eklenmiştir.

“13.1.11.  Ustekinumab (yalnız psoriazis vulgariste muafiyet kapsamındadır.)

 13.1.12.Takrolimus*”

MADDE 10– “Liken” başlıklı (13.7) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme eklenmiştir.L44.0Pityriasis rubra pilaris

Comments


bottom of page