top of page

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

16.02.2018

DUYURU

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

 HAKKINDA DUYURU

4/2/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan, 27/11/2017 tarihli Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunda alınan kararlar gereği Sağlık Uygulama Tebliğ eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (EK-4/D) yapılan düzenlemeler eklidir.

Bu düzenlemeler 15/2/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ek:

1) Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (EK-4/D) Yapılan Düzenlemeler

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

“Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” başlıklı (Ek-4/D) listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 1- “Kanser” başlıklı (2) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme ile (2.17) numaralı alt madde eklenmiştir.

2.17. Blinatumomab*

MADDE 2-“ Solunum sistemi hastalıkları” başlıklı (5) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme ile (5.1.5.) numaralı alt madde eklenmiştir.

“5.1.5. Mepolizumab (Mepolizumab etken maddeli ilaçlar sadece “Hipereozinofilik Persistan Astım” tanılı hastalarda muafiyet kapsamındadır.)”

MADDE 3– “Nöromusküler hastalıklar ” başlıklı (10) numaralı maddesine (10.2.1.) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, ayrıca aşağıdaki düzenleme ile (10.2.1.7.) numaralı alt madde eklenmiştir.

10.2.1. Myasthenia Gravis (G70.0-G70.2)G70.0Miyastenia gravisG70.2Konjenital Miyastenia gravis

10.2.1.7.  3-4 Diaminopyridine-DAP

Kommentarer


bottom of page