HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SENDİKAMIZA GELEN CEVAP YAZISI

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SENDİKAMIZA GELEN CEVAP YAZISI


Değerli Üyelerimiz,


Sizlerden gelen ,yaşadığınız Covid-19 Temaslı eczacı ve eczane çalışanlarına uygulanan cezalar için Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne sendikamızca yazılı başvuru yapılmış olup gelen cevap aşağıda bilgilerinize sunulur.


Kurum başvurusu:

https://www.teis.org.tr/post/covid-19-temasli-eczaci-ve-eczane-%C3%A7ali%C5%9Fanlarina-uygulanan-cezalar-hk


TEİS YÖNETİM KURULU


TC.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

03/12/2020

Sayı: 13588366-149

Konu: COVİD-19 Temaslı Eczacı ve

Eczane Çalışanı Hk.


Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’na

(Ziyabey Cad. 31/2 Balgat Ankara)


İlgi: 16/11/2020 tarihli ve 67523305-703.01-129861 sayılı yazı.

İlgi yazı ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce tarafımıza iletilen dilekçeniz değerlendirilmiştir. İfade edilen sorunlar ile ilgili olarak COVİD-19 Kapsamında Serbest Eczaneler için Alınacak Tedbirlere yönelik ekte yer alan yazımız tüm İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmiştir

Bilgileriniz rica ederim.


Uzm. Dr. Muhammet ÇÖMÇE

Bakan a.

Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı


EK. COVİD-19 kapsamında serbest eczaneler için alınacak tedbirler hk. Yazı (1 sayfa)TC.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü


03/12/2020

Sayı: 44773052-513.99

Konu: COVİD-19 Kapsamında Serbest

Eczaneler için Alınacak Tedbirler

Hk.

DAĞITIM YERLERİNE


Bilindiği üzere, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında faaliyet göstermekte olan eczaneler, Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 31.05.2019 tarihinde yayımlanan 2019/10 sayılı Genelge ile 1. Basamak Sağlık Kuruluşu kapsamına alınmıştır.

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında faaliyet göstermekte olan eczanelerin sahip ve mesul müdür eczacıları ve/veya eczane çalışanlarının COVID-19 pozitif ve/veya temaslı olmaları durumunda sağlık personeli kapsamında değerlendirilerek COVID-19 çalışmalarının yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


e-imzalıdır.

Doç. Dr. Fatih KARA

Halk Sağlığı Genel Müdürü


Dağıtım:

Gereği: 81 İl Sağlık Müdürlüğü

Bilgi:Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı


COVID-19 Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi