top of page

HAFTASONU ÇALIŞAN VE NÖBETÇİ ECZANELERİN DİKKATİNE ! MEDULA HİZMET KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME


medula2

ÖNEMLİ !!!

HAFTASONU NÖBETÇİ ECZANELERİN DİKKATİNE !

MEDULA HİZMET KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME !

Değerli Üyelerimiz,

Medula sisteminde yapılacak 36 saat’lik kesinti cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece (09 Ekim 2015 tarihinde saat 23:59’da) başlayıp, Pazar günü (11 Ekim 2015) saat 12:00 ye kadar devam edecektir.

Kesinti süresince 60D, 60G, 60/7, YSB burslular ve kısmı süreli 60G kapsamındaki sigortalılar için provizyon verilemeyecek ama bu sigortalıların elinde bulunan ilaç sorgulaması , muayene ücreti sorgulaması vb. işlemler Medula Provizyon sisteminden yapılabilecektir.

Diğer SGK’lıların reçete kaydı yapılabilecek olup, KESİNTİ 60D, 60G, 60/7, YSB burslular ve kısmı süreli 60G kapsamındaki sigortalılarla SINIRLIDIR.

Bu durumdan dolayı Medula kesintisi kapsamındaki sigortalıların eczanelerce karşılanan reçeteleri Kurum tarafından MANUEL işlem kabul edilecektir. Söz konusu sigortalıların prim borcu olmasına rağmen eczanelerce kesinti süresince provizyon alınamadığı için karşılanan reçeteler eczaneler tarafından diğer reçetelerden ayrı olarak manuel kesilen fatura ekinde kuruma teslim edilerek ödemesi alınabilecektir.

Medula açıldığında bu tür sigortalıların ilaç karekodları kaydedilerek reçete girişi yapılabilecektir.

Kurum duyurusu ve manuel reçete karşılanmasına yönelik bilgilendirme aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

KURUM DUYURUSU:

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

09/10/2015

Performans İyileştirme Çalışması Hakkında Duyuru

Kurumumuz performans iyileştirme çalışmaları devam etmekte olup, gelişen teknolojiye göre yazılımlarımız ve donanımlarımız sürekli güncellenmektedir.

Bu kapsamda 09 Ekim 2015 tarihinde saat 23:59’da başlanılacak ve 11 Ekim 2015 tarihinde saat 12:00’de (36 saat lik kesinti cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece başlanıp, Pazar günü saat 12:00 ye kadar devam edecektir ) sonlanacak şekilde planlama yapılmıştır.

İşlem süresince sözleşmeli sağlık hizmet sunucuları 60D, 60G, 60/7, YSB burslular ve

kısmı süreli 60G kapsamındaki sigortalılara provizyon verilemeyecektir. Medula Uygulamalarının diğer süreçlerinde kesinti yaşanmayacaktır.

SUT’nin 1.7.2 –“MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması” maddesine istinaden KESİNTİ SÜRESİNCE MANUEL İŞLEM GÖNDERİLEBİLECEKTİR. (ECZANE, HASTANE)

Bilgilerinize rica ederim.

MEDULA KESİNTİSİ SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER:

* Kurum sağlık yardımlarından faydalanan kişilerin tedavileri sonucu düzenlenen reçete  katılım payının ( 3 TL) ve 3 kalem/kutu aşan ilaçlardan alınması gereken +1 Tl tutarındaki ilaç katılım payları eczane tarafından nakit olarak tahsil edilecektir.

* Çalışan kişilerden alınacak olan %20 ilaç katılım payı eczane tarafından tahsil edilecektir.

* Emeklilerden alınacak olan %10 ilaç katılım payları maaşlara yansıtılarak daha sonra tahsil edildiğinden eczane tarafından ayrıca tahsil edilmeyecektir.

* Eşdeğer ilaç uygulaması gereğince oluşabilecek ilaç fiyat farkı eczane tarafından, Hastalara teslim edilen ilaçlara ait karekodlar/kupürler İTS işlemi daha sonra tamamlanmak üzere reçeteye eklenecektir.

*  Reçeteye eklenen karekodların İTS işlemleri mutlak suretle MEDULA Eczane sistemi üzerinden tamamlanacaktır.

*  Eczaneler tarafından kesinti süresince karşılanan reçeteler, sistem çalışır hale geldikten sonra MEDULA sistemi üzerinden Kuruma fatura edilecektir.

Ancak eczaneler tarafından kesinti süresi içerinde karşılanan,

MEDULA sistemine kaydedilemeyen reçeteler, MEDULA Eczane sistemine sonradan kaydedilmesine rağmen muayene katılım payı tahsil edilemeyen reçeteler (MEDULA Eczane sisteminden silinerek), Sağlık Uygulama Tebliği’nin 9.2.1. maddesine göre Kuruma manuel olarak fatura edilebilecektir.

MEDULA sistemi üzerinden fatura edilemeyen reçeteler için MEDULA Eczane uygulamasından “Deneme” çıktısı alınacak ve verilen ilaçlara ilişkin karekodlar da MEDULA Eczane uygulamasında yer alan “Manuel Reçete Giriş” menüsünden İTS’ye bildirilecektir.

Comments


bottom of page