top of page

GİB: E-ARŞİV FATURA PORTALINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN FATURALAR HAKKINDA DUYURU

01/01/2021 Tarihi İtibariyle E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Uygulamalarına Dahil Olan Mükelleflerce Aralık 2020 Dönemine İlişkin Olarak Başkanlığımız 5.000 TL ve 30.000 TL E-Arşiv Fatura Portalı’ndan Düzenlenmesi Gereken Faturalar Hakkında Duyuru


DUYURU

06/01/2021


Başkanlığımızca, “01/01/2021 tarihi itibariyle e-Fatura Uygulamasına dâhil olan mükelleflerimizin” Aralık 2020 döneminde yapmış oldukları mal teslimleri ile hizmet ifalarına ilişkin olarak, düzenlemeleri gereken ve vergiler dâhil toplam tutarı 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dâhil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşan faturaların, Başkanlığımız "5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı"ndan düzenlenebilmesi için gerekli çalışma tamamlanarak mükelleflerimizin erişimine sunulmuştur.


Bu kapsamdaki mükelleflerimiz, interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi ile söz konusu portala giriş yaparak, Aralık/2020 dönemine ilişkin e-Arşiv Faturalarını düzenleyebilirler.


Diğer yandan, düzenlenecek faturalarda 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hüküm ve sürelere uyulması gerektiği tabiidir.


Duyurulur.


E-Arşiv Fatura Portalı’ndan Düzenlenmesi
.
dosyasını indir • 131KB


Comments


bottom of page