top of page

GİB: Planlı Bakım Çalışması

ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI HAKKINDA


DUYURU

27.03.2024


Başkanlığımız bilgi işlem sistemlerinde 27/03/2024 Çarşamba günü saat 20:00 ile 28/03/2024 Perşembe günü 08:00 saatleri arası Planlı Bakım Çalışması yapılacaktır.


- e-Arşiv Fatura Portal Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu),

- Dijital Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresiyle giriş yapılan e-Arşiv Fatura Portalı,

- e-Arşiv Raporlarının gönderildiği Başkanlığımız sistemleri,


28/03/2024 Perşembe günü 08:00’e kadar kapalı olacaktır.


Bu süre zarfında Başkanlığımız e-Arşiv Fatura Portal Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu) ve Dijital Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresiyle giriş yapılan e-Arşiv Fatura Portalı çalışmayacağından, bu Portalları kullanan mükelleflerimizin, düzenlemeleri gereken belgeleri matbu belge olarak düzenlemeleri mümkün bulunmaktadır.


Duyurulur.


Comments


bottom of page