top of page

GERİ ÇEKME: Doxitax Tec 80mg/4ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.”nin ruhsatına sahip olduğu “Doxitax Tec 80mg/4ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti” adlı müstahzarın 4101909 (SKT:07/2021) parti numaralısına yapılan inceleme ve analizler sonucunda numunenin firma spesifikasyonlarına göre uygun bulunmaması gerekçesiyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1.sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.


08.01.2021 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
bottom of page