GERİ ÇEKME: Doxitax Tec 80mg/4ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.”nin ruhsatına sahip olduğu “Doxitax Tec 80mg/4ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti” adlı müstahzarın 4101909 (SKT:07/2021) parti numaralısına yapılan inceleme ve analizler sonucunda numunenin firma spesifikasyonlarına göre uygun bulunmaması gerekçesiyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1.sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.


08.01.2021 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı


DUYURU BAĞLANTISI: https://www.titck.gov.tr/duyuru/ilac-geri-cekme-08012021125451  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS