top of page

Gebe Okulu, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezleri Hakkında Genelge (2


Gebe Okulu, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezleri Hakkında Genelge (2018/23)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 99910406-799    02/10/2018 Konu: Gebe Okulu, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezleri

GENELGE 2018/23

İlgi: 25.09.2014 tarihli ve 2014/28 sayılı Genelge

Bakanlığımızın temel hedeflerinden biri; gebelik dönemi ile doğum sürecinde anne-bebek sağlığı açısından daha kaliteli, verimli, etkin ve güvenli sağlık hizmeti sunulmasıdır. 25.09.2014 tarihli ve 2014/28 sayılı Genelge ile sadece kamuya ait sağlık kuruluşlarında oluşturulacak gebe bilgilendirme sınıflarına yönelik kurallar belirlenmiş ve amacı karşılamamaya başlamıştır. Anne adaylarının ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden doğuma ve doğum sonrasına bilinçli bir şekilde hazırlanması ve desteklenmesi için gebe okulu, gebe bilgilendirme sınıfı ve doğuma hazırlık ve danışmanlık merkezlerine yönelik standartların geliştirilmesi gereği duyulmuş, ilgide kayıtlı genelge yürürlükten kaldırılarak yeni Genelge hazırlanmıştır.

Sağlık hizmetleri yürütülmesinde yer alan gebe bilgilendirme sınıfları, gebe okulu ve doğuma hazırlık ve danışmanlık merkezlerinin günümüz ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmet sunumu için;

1) Ek 1’de yer alan Sağlık Hizmetlerinde Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Gebe Okulu ve Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezlerinin Çalışma Usul ve Esasları çerçevesinde hizmet sunulacaktır.

2) Tescil işlemlerine yönelik başvuru Ek 2 Başvuru Formu ile yapılacaktır.

3) Gebe bilgilendirme sınıfı. gebe okulu ve doğuma hazırlık ve danışmanlık merkezlerinde Ek 3 Gebe Bilgilendirme Sınıfı/Gebe Okulu/ Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezinde Bulundurulması Gereken Asgari Araç Gereç ve Malzeme Listesine uygun araç, gereç ve malzeme bulundurulacaktır.

4) Gebe okulları ile doğuma hazırlık ve danışmanlık merkezlerinin açılış ve tescil işlemleri Ek 1 de yer alan Sağlık Hizmetlerinde Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Gebe Okulu ve Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına uygun olarak Ek 4 Gebe Okulu/Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezi Tescil Formu ile gebe bilgilendirme sınıflarının açılış ve tescil işlemleri ise Ek 6 Gebe Bilgilendirme Sınıfı Tescil Formu ile yapılacaktır.

5) Gebe okulları ile doğuma hazırlık ve danışmanlık merkezlerinin denetim işlemleri Ek I de yer alan Sağlık Hizmetlerinde Gebe Bilgilendirme Sınıfı. Gebe Okulu ve Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezlerinin Çalışına Usul ve Esaslarına uygun olarak EK 5 Gebe Okulu/Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezi Denetim Formu ile gebe bilgilendirme sınıflarının denetim işlemleri ise Ek 7 Gebe Bilgilendirme Sınıfı Denetim Formu ile yapılacaktır.

6) Gebe bilgilendirme sınıfı, gebe okulu ve doğuma hazırlık ve danışmanlık merkezlerinde verilecek eğitimler Ek I de yer alan Sağlık Hizmetlerinde Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Gebe Okulu ve Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına uygun olarak Ek 8 Gebe Adayı/Gebe/Yakını Eğitim Planı ile belirlenen konu, amaç ve kazanımlar kapsamında hazırlanacak ve içerikleri Müdürlük tarafından onaylanacaktır.

Sağlık hizmetleri yürütülmesinde yer alan gebe bilgilendirme sınıfları, gebe okulu ve doğuma hazırlık ve danışmanlık merkezlerinin personel niteliği, hizmet işleyişi, fiziki alt yapı, araç. gereç ve donanım standartlarım belirlemek, gebe bilgilendirme sınıfları, gebe okulları ve doğuma hazırlık ve danışmanlık merkezlerinin kurulmasına, mevcut merkezlerin yeniden yapılandırılmasına. isimlendirilmesine ve bu birimlerin işleyişi, denetimi ve tesciline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla söz konusu çalışmanın yürütülmesi hususunda ilgililere emirlerinizi önemle rica ederim.

Prof. Dr. Muhammet Güven Bakan a. Bakan Yardımcısı

Ekler: 1- Sağlık Hizmetlerinde Gebe Bilgilendirme Sınıfı. Gebe Okulu ve Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezlerinin Çalışma Usul ve Esasları 2- Gebe Bilgilendirme Sınıfı/Gebe Okulu/ Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezi Başvuru Formu 3- Gebe Bilgilendirme Sınıfı/Gebe Okulu/ Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezinde Bulundurulması Gereken Asgari Araç Gereç ve Malzeme Listesi 4- Gebe Okulu/Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezi Tescil Formu 5- Gebe Okulu/Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezi Denetim Formu 6- Gebe Bilgilendirme Sınıfı Tescil Formu 7- Gebe Bilgilendirme Sınıfı Denetim Formu 8- Gebe Adayı/Gebe/Yakını Eğitim Planı

Comentarios

No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page