top of page

Göç İdaresi Başkanlığından ilaç ödemeleri için Önemli Duyuru



T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Göç İdaresi Başkanlığı

Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü

Sayı : E­23682016­840­145626

17.02.2023

Konu : Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların İlaç Ödemeleri


DAĞITIM YERLERİNE

Gelir İdaresi Başkanlığınca, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yer alan vergi dairesi müdürlüklerinden hizmet binalarının yıkılması veya ağır hasar alması sebebiyle hizmet veremeyecek durumda olanların geçici bir süre ile başka bir ilde veya ilçede hizmet vermesinin uygun görüldüğü duyurulmuştur.


Bununla birlikte söz konusu illerde faaliyet göstermekte olan il göç idaresi müdürlükleri tarafından ödeme işlemleri gerçekleştirilen geçici koruma kapsamındaki yabancıların ilaç giderlerine ilişkin ödemelerde herhangi bir aksaklığa mahal vermemek amacıyla birtakım düzenlemelere gidilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu itibarla;

1)Bahse konu illerde mevcut harcama yetkilisi görevi ifa edemeyecek durumda ise ilgili üst yönetici tarafından harcama yetkilisi; harcama yetkilisi tarafından ise gerçekleştirme görevlisi belirlenmesi gerekmektedir.

2)Geçici koruma kapsamındaki yabancıların ilaç giderlerine ilişkin Ertuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından gönderilen fatura ve ekinde yer alan reçetelere dair yapılacak işlemler bağlamında, ikinci bir talimata kadar;


- ­Adıyaman İl Göç İdaresi Müdürlüğü/Vergi Dairesinde sürdürülen işlemler Sivas İl Göç İdaresi Müdürlüğü/Vergi Dairesi tarafından,

- ­Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü/Vergi Dairesinde sürdürülen işlemler Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü/Vergi Dairesi tarafından,

­-Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğü/Vergi Dairesinde sürdürülen işlemler -Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü/Vergi Dairesi tarafından,

- ­Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü/Vergi Dairesinde sürdürülen işlemler ise Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü/Vergi Dairesi tarafından gerçekleştirilecektir.


Bu kapsamda;

Söz konusu durumlara ilişkin gerekli özenin gösterilmesi ve yetkilendirme işlemlerinin sonucuna ilişkin tarafımıza bilgi verilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.



Dr.Can Ozan TUNCER

Bakan a. Başkan Yardımcısı



word
.pdf
PDF dosyasını indir • 677KB

Comments


bottom of page