top of page

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SENDİKAMIZCA YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Geçici Koruma kapsamındaki kişilere a


                                                                                              30/07/2018                                                                                                      TEİS2018-52

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

         Konu : Geçici Koruma kapsamındaki kişilere ait eczane fatura bedellerinin ödenmesinde yaşanan gecikme hk.

Bilindiği üzere 16/03/2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürülüğe giren  ”Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile geçici korunanların sağlık hizmetlerinin sorumluluğu AFAD’ dan alınıp Genel Müdürlüğünüze devredilmiştir.

Geçici Koruma kapsamındaki kişilerin sağlık harcamalarıyla ilgili olarak da; söz konusu yönetmelik değişikliğinin 27. maddesinin “ç” bendinde “Sunulan sağlık hizmeti bedeli, Sağlık Bakanlığı kontrolünde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan sağlık uygulama tebliğindeki bedeli geçmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafından ödenir” şeklinde düzenleme yapılmış olup, Afet Ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinin 9. maddesinin “L” bendiyle yapılan atıfla 5510 sayılı Kanunun 97. maddesinde yer alan sağlık hizmet giderlerinin geri ödenmesi ile iligili düzenleme “Fatura bedelinin tamamı, fatura teslim tarihinden itibaren, altmış gün içinde, sağlık hizmet sunucularına avans olarak ödenir” şeklindedir.

Ancak, gerek düzenlemenin yeni oluşu, gerek kurumlar arası koordinasyonda yaşanan sorunlar ve ödenek gecikmeleri nedeniyle üyelerimizin mart ve nisan ayına ait fatuta bedellerini alamadıkları yönünde Sendikamıza bildirimlerde bulunulmaktadır.

Geçici koruma kapsamındaki kişilerin reçeteleri ile ilgili olan tüm bu süreçlerde standart bir uygulamaya geçilmesi ve mağduriyet yaşanmasının engellenmesi için gerekli çalışmanın yapılarak 5510 sayılı kanunun “Fatura bedelinin tamamı, fatura teslim tarihinden itibaren, altmış gün içinde, sağlık hizmet sunucularına avans olarak ödenir” şeklindeki amir hükmü çerçevesinde üyelerimizin fatura bedellerinin ödenmesinin sağlanması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

     GENEL BAŞKANI

bottom of page