top of page

FİYAT DÜŞÜŞÜ YAPILAN İLAÇLARDAN OLUŞAN ECZANE STOK ZARARLARININ KARŞILANMASI HK.)

17/06/2020

TEİS2020-38

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Konu: 60 Günlük geçiş süreci beklenmeden fiyat düşüşü yapılan ilaçlardan oluşan eczane stok zararlarının karşılanması hk.

Bilindiği üzere 29 Eylül 2017 tarih ve 30195 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ’in 10. maddesinin;

(11) Ruhsat devri, ürün ticari isim değişikliği, ürün barkod değişikliği, başvuru sahibinin unvan değişikliği ve ruhsatının imal veya ithal statüsü değişikliği olan ürünler, mevcut fiyattan işlem görürler. Ancak bu ürünler için, değişikliklerin fiyat listesinde yayımlanması talebi ile beraber isteğe bağlı depocuya satış fiyatında düşüş talebi de yapılırsa bu talep sadece, eczane ve depo stok zararlarının karşılanacağının firma tarafından taahhüt edilmesi halinde eş zamanlı olarak değerlendirilir. Bu ürünlerin gerçek kaynak fiyat ve depocuya satış fiyatlarının güncellenmesi talepleri gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde yapılır.

ile

(14) Fiyat listesinde yapılacak isteğe bağlı düşüşler ilan edildiği tarihten 60 (altmış) gün sonra geçerli olur. Ancak;

  1. a) Ürünün piyasada olmadığı durumda veya ilgili başvuru sahipleri tarafından eczane ve depo stok zararlarının karşılanacağının taahhüt edilmesi durumunda bu süre beklenilmez.

ve

(15) On dördüncü fıkranın (a) bendine göre oluşacak stok zararları, başvuru sahipleri tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. İlaç Takip Sistemine kayıt edilmiş ve fiyat düzenlemelerinden etkilenmiş olan eczane stoklarındaki ilaçların eczaneye maliyeti farklarının toplam tutarı, ruhsat sahipleri tarafından fiyat değişikliğinin duyurulduğu tarihten sonra, en geç 15 (on beş) gün içerisinde ecza depolarına, ecza depoları tarafından da eczanelere en geç 15 (on beş) gün içerisinde ödenir.

Şeklinde yukardaki fıkralarda yer alan hükümlere göre 60 günlük geçiş süreci beklenilmeden uygulanan fiyat düşüşlerinde ilgili firmaların İlaç Takip Sistemi’ne kayıt edilmiş ve fiyat düzenlemelerinden etkilenmiş olan eczane stoklarındaki ilaçların eczaneye maliyet farklarının tutarını ödemekle yükümlü kılınmıştır.

Ancak; İlaç Takip Sistemi’nde eczanelerin bu gibi durumlarda bildirim yapmasını sağlayan bir bölüm olmadığı için fiyat düşüşleri ile ilgili bildirimler ilaç firmalarına yapılamamakta, dolayısıyla da oluşan stok zararları da karşılanmayarak ciddi hak kaybı ve mağduriyet yaşanmaktadır.

Son yıllarda bu tip fiyat düşüşlerinden ilaç firmalarınca ecza depolarına, ecza depolarından da eczanelere yapılmış resmi bir ödeme belgesinin bulunamayacak olması firmaların taahhütlerini yerine getiremediğinin bir göstergesi olup, ilaç ve eczacılıkla ilgili yasal düzenlemenin uygulanmasında eczacılar aleyhine oluşan mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu mağduriyetin ortadan kaldırılarak ilaç firmalarının taahhütlerini yerine getirmesinin sağlanması amacıyla; İlaç Takip Sisteminde eczanelerin fiyat düşüşünden etkilenen stokları bildirebilecekleri bölüm açılmasını, bu bölümden yapılan bildirimlerin ilaç firmalarına İTS üstünden bildirilmesinin sağlanmasını, firmanın ulaşan bildirimlere göre en geç 15 (on beş) gün içerisinde ecza depolarına, ecza depoları tarafından da eczanelere en geç 15 (on beş) gün içerisinde ödenmesinin sağlanmasını sağlayacak düzenlemenin yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

Comentarios


bottom of page