top of page

FİİLİ HİZMET SÜRESİ DÜZENLEMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME


FİİLİ HİZMET SÜRESİ DÜZENLEMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME 

Değerli Üyelerimiz,

03.08.2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7146 Sayılı Kanunla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 40. maddesinde değişiklik yapılmış olup, bu düzenlemeyle 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmıştır.

Söz konusu yasal düzenleme ile ilgili olarak T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 03/09/2018 Tarihli Genel Yazısı ile sadece insan sağlığına ilişkin işler kapsama alınmış ve tebliğ ekinde bu iş kolu kodları ve meslek kodları sayılmıştır.

3 Ağustos 2018 tarihinde web sitemizde yayınlanan duyuruda olduğu gibi eczane çalışanlarımıza ait meslek kodları söz konusu genel yazı ekindeki listelerde yer almaktadır.

Ancak; eczane çalışanları bu meslek kodları arasında yer alsa da 4773 No.lu Eczanelere ait iş kolu kodu, iş kolu listesindeki insan sağlığına ilişkin işler arasında yer almadığı için, yasal düzenlemeden eczane çalışanları yararlanamamaktadır.

3 Ağustos 2018 tarihinde web sitemizde yayınlanan duyuru yasal düzenlemeye istinaden hazırlanmış olup, 03/09/2018 tarihinde yayınlanan Genel Yazıdan da anlaşılacağı üzere iş kollarıyla ilgili yasal düzenleme nedeniyle fiili hizmet zammı düzenlemesinden eczane çalışanları yararlanamamaktadır.

         Bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 03/09/2018 Tarihli Genel Yazısı için lütfen aşağıdaki dosyayı açınız. 

Comments


bottom of page