top of page

FAT-BLOCK YAĞ TUTUCU ÜRÜNÜ TOPLATMA RESMİ YAZISI…


FAT-BLOCK

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine


Giden Evrak Servisi Giden Evrak No: 24722

Giden Evrak Tarihi: 25.02.2015

Güvenlik Kodu: 588536

İşlem Takip No: 1613365

                                                                    T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI                                     

                                                          Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 Sayı : 41593279-511.09 /511.09.01

Konu : Fat-Block Yağ Tutucu

………………………………VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi : 16.02.2015 tarihli ve 20261 sayılı (işlem takip no: 1558804) yazımız.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. A Blok Kat 6 No:66a/44 Kartal/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İfarma İlaç Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kaydedilen ve söz konusu firma tarafından tıbbi cihaz olarak piyasaya arz edilen “Fat-Block Yağ Tutucu” adlı ürün hakkında ilgi yazımız doğrultusunda yapılan toplatma ve geri çekme süreçlerinde sıkıntılar yaşandığı belirlenmiştir. Bu bağlamda Müdürlüğünüzce yürütülecek olan iş ve işlemlerde aşağıdaki belirtilen hususların göz önünde bulundurulması;

* Ürünlerin hangi ilden, nerelerden (özel ve kamu tüm sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, ecza depoları, tıbbi malzeme satış yerleri, üretici, dağıtıcı ve bayi depoları ile birlikte diğer satış yerleri vb.), kaç adet toplandığına dair ayrıntılı bilgilerin Kurumumuza gönderilmek üzere kayıt altına alınması,

* Toplatılan ürünlerin yukarıda adı ve adresi belirtilen firmaya teslim edilmesinin sağlanması,

* Söz konusu ürünlerin ilgili firmaya teslim edildiğine dair iade/teslim ve kargo faturalarının birer örneklerin temin edilerek, ürünlerin ilgili firmaya iade/teslim edildiğinin teyit edilmesi,

* Ürünlerin nerelerden, kaç adet toplatıldığına dair ayrıntılı bilgileri liste halinde içeren ürün geri çağırma/toplatma tutanaklarının hazırlanması,

* Geri çekilen/toplatılan ürünlerin bulunduğu satış noktasından yukarıda yazılanlara ilave olarak kaç adet ürünün nerelerden alındığı ve nerelere kaç adet satıldığına dair faturaların birer örneklerinin temin edilmesi,

Bu süreçle ilgili bilgilendirmelerin, Kurumumuzun

adresinden takip edilmesi,

* Tarafınızca yürütülen tüm süreçlere ait bilgi/belgelerin ivedilikle Kurumumuza intikal ettirilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Fatih TAN

Kurum Başkan a.

Kurum Başkan Yardımcısı

Comments


bottom of page