top of page

EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA TANILI HASTALARIN SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA DUYURU


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

30.06.2017

EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA TANILI HASTALARIN

SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA DUYURU

08/06/2017 tarih 30090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile yürürlülük tarihi 19/06/2017 den geçerli olmak üzere Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.4.4.N maddesinin birinci fıkrası “Epidermolizis bülloza tanılı hastalara yara bakım hizmetlerinin ödenebilmesi için üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından, deri ve zührevi hastalıkları uzman hekimi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzman hekimi ile genel cerrahi veya çocuk cerrahisi uzman hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Epidermolizis Bülloza tanısı için daha önceden düzenlenmiş sağlık kurulu raporları 01.09.2017 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihten sonra düzenlenen sağlık kurulu raporları için Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.4.4.N maddesinin birinci fıkrasının uygulanması gerekmektedir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

bottom of page