top of page

Endikasyon Dışı/Yurt Dışı İlaç kullanım onayları hk.


Endikasyon Dışı/Yurtdışı İlaç Kullanımına İlişkin Onay Sürelerinin Uzatılması


01.12.2022 tarihinden itibaren süresi biten ya da bitecek olan Endikasyon Dışı/Yurt Dışı İlaç kullanım onayları 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Endikasyon dışı ve yurtdışı ilaç kullanımlarında reçete ve rapor (sağlık kurulu raporu ve/veya uzman hekim raporu) düzenlemelerinde SGK’nın 23.06.2023 tarihli duyurusu geçerlidir.

Bununla birlikte; SUT kapsamında 4.1.4 - Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı, c maddesinde ‘’Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onaylarında, bu onay için süre belirtilmemiş ise rapor yenilenmesinde yeni onay aranmaz. Bu süre hiçbir şekilde 1 yılı geçemez.’’ ibaresi yer aldığından; kullanım onayları uzatmalar dahil toplamda 1 yılı geçmeyecektir.

Bu hususa dikkat edilmesi azami önem arz etmektedir.

Yurt Dışı ilaç kullanım onaylarında da aynı düzenleme geçerlidir.


10.07.2023 - Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Comments


bottom of page