top of page

E-FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Mevcut durumda E-fatura mükellefi olmayıp, 5.000-30.000 TL üstü tutarlar için E-arşiv fatura düzenleyen eczanelerin 1 Temmuz 2021 itibariyle E-fatura uygulamasına geçişiyle ilgili olası soruları cevaplamak için hazırlanan bilgilendirme aşağıdadır.


1 Temmuz 2021’e kadar neden E-fatura uygulamasına geçmek (E-fatura mükellefi olmak) zorundayım?

9 Şubat 2021 tarih ve 31390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) 1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçiş zorunlu hale getirilmiştir.


E-fatura uygulamasına geçtikten sonra fatura düzenlemek için kullanabileceğim yöntemler nelerdir?

Portal , Entegrasyon ve Özel Entegrasyon olmak üzere 3 yöntem bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nca mükelleflerin kullanımına sunulan “GİB Portal E-fatura Uygulaması” üstünden ya da özel bir entegratör firma ile anlaşarak (Özel Entegrasyon) e-fatura uygulamasına geçebilirsiniz. Bu iki yöntem dışında “Entegrasyon” ismiyle anılan yöntem ise; mükellefin kendi bilişim altyapısı ile GİB sunucuları ile doğrudan veri alışverişi yaptığı bir yöntem olup eczaneler için pratikte kullanılacak bir yöntem değildir.


E-fatura uygulamasına geçtikten sonra özel bir entegratör firma ile anlaşmak zorunda mıyım yoksa daha önce herhangi bir özel entegratör olmaksızın “GİB Portal 5.000-30.000 E-arşiv Uygulamasıı”nı kullandığım gibi E-fatura için de “GİB Portal E-fatura Uygulaması”nı kullanabilir miyim?

Herhangi bir özel entegratör ile anlaşmadan “GİB Portal E-fatura Uygulaması” kullanılabilir. Özel entegratör zorunluluğu bulunmamaktadır. “GİB Portal E-fatura Uygulaması”nı kullanmak için mali müşaviriniz ile ileitşime geçip e-imza ile kayıt sürecinin tamamlanması gerekmektedir.


E-fatura mükellefi olmak için nereye/nasıl başvurmam gerekiyor?

Özel Entegratör kullanılacaksa ilgili firma ile irtibata geçmek yeterlidir. GİB Portal kullanılacaksa mali müşavirinizin yönlendirmesiyle e-imza ile kayıt sürecinin başlatılması gerekmektedir.


E-fatura mükellefi olmak için yaptığım resmi başvuru sırasında özel bir entegratör ile mi çalışacağımı ya da GİB Portal mı kullanacağımı öncelikli olarak belirtmek zorunda mıyım?

Evet.


E-fatura mükellefi olmak için e-imza gerekli mi?

E-fatura mükellefi olmak için e-imza ya da mali mühür cihazınızın olması gerekmektedir. Bu nedenle mevcut bir e-imzanız var ise aktif ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol etmeniz, e-imzanız yok ise Haziran ayının sonunu beklemeden tedarik etmeniz önem arzetmektedir.


E-fatura süreçleri için özel bir entegratörden hizmet almayı planlıyorsam; GİB’e e-fatura mükellefi olma başvurumdan önce özel entegratör firmaya mı başvurmalıyım yoksa öncelikle E-fatura mükellefi olmak için GİB’e resmi başvurumu mu yapmalıyım?

Öncelikle özel entegratör firmaya başvurulacaktır.Süreci onlar yönetip gerekli işlemlerle ilgili sizi bilgilendirecektir.


E-fatura mükellefi olmak için GİB’e yaptığım online başvuru ne kadar süre içinde kabul edilmektedir?

Aynı gün kabul edilmektedir. Aynı gün işletme tarafından e-fatura düzenlenebilmektedir. Karşı taraftan e-fatura alımı 7 günlük süre içinde tamamlanmaktadır. Teknik aksaklıkların önlenebilmesi için 01/07/2021 tarihinden önce entegratör firma veya GİB Portal kayıtlarının oluşturulmasında fayda vardır.


1 Temmuz 2021’e kadar E-fatura mükellefi olmak için Haziran ayı içinde hangi gün başvurudan bulunmam gerekmektedir?

01/07/2021 tarihinde sistem yoğunluğunun göz önünde bulundurulması gerekir. Bu nedenle 01/07/2021 tarihinden önce kayıtların oluşturulmasında fayda vardır. Haziran ayında herhangi bir gün başvuruda bulunabilirsiniz.


E-fatura mükellefi olduğumda e-defter uygulamasına da hemen geçmek zorunda mıyım?

Hayır. 01/01/2022 tarihinden itibaren e-defter uygulamasına geçiş zorunlu olacaktır.


E-fatura mükellefi olduğumda, eş zamanlı olarak e-defter uygulamasına da geçmek istersem, cirodan bağımsız olarak e-defter uygulamasına da kendi isteğimle geçebilir miyim?

Evet 1 Temmuz itibariyle e-defter uygulamasına da kendi isteğinizle geçebilirsiniz. Yalnız 30/06/2021 tarihi itibariyle yasal defterlerin yazdırılması,1 ay içinde noterden kapanış tasdiklerinin yaptırılması gereklidir.01/01/2022 tarihinde e-deftere geçiş zorunlu olacaktır.


E-fatura uygulamasına geçtikten hangi şartlarda ve ne kadarlık tutarlar için “kağıt (manuel) fatura” düzenleyebilirim?

E-fatura uygulamasına geçtikten sonra kesinlikle kağıt fatura kullanılmaz. Eczanelerimizde kalan kağıt faturalar saklanmak zorundadır. Afet, sel, deprem gibi durumlarda, Bakanlık sistemleri çalışmadığında elimizde kalan bu kağıt faturalar kullanılabilir.


E-fatura uygulamasına geçtikten sonra e-fatura mükellefi olmayanlara e-arşiv fatura mı düzenlemek durumundayım?

Evet.


E-fatura uygulamasına geçilip özel bir entegratör ile çalışmaya başladıysam; düzenlediğimiz tüm elektronik faturalar, özel entegratörden toplu satın aldığımız kontörlerden düşmektedir. Bunun yanında; eczanemize ecza depolarından, telekomünikasyon şirketinden, elektrik-su dağıtım şirketlerinden, toptancılardan, marketlerden, mağazalardan, vb işletmelerden kesilen bütün elektronik faturalar da bahse konu kontör tutarımızdan düşülecek midir?

Evet. Gelen ve giden tüm elektronik faturalar kontör sayısından düşmektedir. Buna düzenlediğiniz e-arşiv faturalar da dahildir.


E-fatura uygulamasına geçtiğimiz takdirde düzenlediğimiz bir faturayı iptal ettirmenin koşulu ve süresi nedir?

GİB Portal kullanıldığı takdirde mükellef; e-imza ile faturayı iptal edebilir. Entegratör firma ile işlem yapıldığında iptal işleminin de entegratör firma yetkililerinin yönlendirmesiyle yapılması gerekmektedir. Fatura iptal işlemi en fazla 7 günlük süre içinde yapılmalıdır.


E-fatura süreçleri için “GİB Portal E-fatura Uygulaması”nı kullanırsak düzenlediğimiz e-faturaların “GİB Portal E-fatura Uygulaması”nda saklanma süresi ne kadardır?

“GİB Portal E-fatura Uygulaması”ndaki kayıtlar 6 ay sonra silinmektedir. “GİB Portal E-fatura Uygulaması”nı kullananların bu elektronik faturalarını periyordik olarak indirip, yedeklemeleri gerekmektedir.


Özel entegratör ile çalışılsa dahi faturaların her zaman ulaşılabilir bir şekilde saklanma yükümlülüğü mükellefe mi aittir?

Özel entegratör firmalar bu kayıtları saklamayı taahhüt ediyor olsalar da yasa gereği tüm fatura ve defterlerin ibrazı mükellefin sorumluluğundadır. Bunun dışında; e-fatura mükellefi olmayan kişiler tarafından kesilen e-arşiv veya kağıt faturalar sisteme düşmediğinden bu tip faturaların saklanması tamamen mükellefin sorumluluğundadır.


E-fatura uygulamasını özel entegratör üstünden kullanmak isteyenlerin gelen ve giden her fatura için ödemesi gereken “tekil fatura” ücreti yaklaşık olarak ne kadardır?

Bu ücret değişmekle birlikte, toplu olarak “kontör” mantığı ile satın alınan paketlerdeki birim “fatura” bedeli 0.04 TL +KDV ile – 0.5 TL +KDV arasında değişmektedir.


E-fatura süreçleri için “GİB Portal E-fatura Uygulaması” uygulamasını kullanırsak; e-fatura düzenlemek ve saklamak için maliyet oluşmakta mıdır?

Hayır yoktur. Fakat düzenlenen faturaların 6 ay süre saklanıp sonrasında GİB Portal tarafından artık saklanmayacağı göz önünde bulundurulup gerekli yedeklemeler yapılmalıdır.


E-fatura düzenlemek için birden fazla özel entegratör ile anlaşarak, eş zamanlı iki entegratörü de kullanabilir miyim?

Hayır. Eş zamanlı olarak sadece bir özel entegratör ile aktif olarak e-fatura düzenleyebilirsiniz.


E-fatura uygulamasını özel entegratör ile anlaşarak kullandığımda, “GİB Portal E-fatura Uygulaması”ndan da gerekirse e-fatura düzenleyebilir miyim?

Hayır. Özel entegratör ile anlaşıldığında “GİB Portal E-fatura Uygulaması” otomatik olarak kullanımınıza kapatılacaktır.


E-fatura uygulamasını özel entegratör üstünden kullanmak istediğimizde Medula üstünden düzenleyeceğimiz E-faturaları aracı bir yazılım üstünden otomatik düzenleyebiliyor muyuz yoksa manuel olarak mı düzenlememiz gerekmektedir?

Birçok eczane yazılımı bir veya birkaç özel entegratör firma ile anlaşıp sistemlerini birbirlerine entegre etmiş bulunmaktadırlar. Eczane yazılımınızla uyumlu bir entegratör ile çalışıyorsanız ve eczane yazılımınız da buna uygun bir altyapı hazırladıysa; kullandığınız eczane yazılımı üstünden otomatik bir şekilde hızlıca SGK’ya E-fatura düzenleyebilirsiniz. Bununla birlikte bazı özel entegratörlerin kullanıcı ekranları üstünden Medula’ya giriş yaparak, doğrudan ekrandaki bilgilerle SGK’ya E-fatura düzenleyecek altyapılar mevcuttur. Hizmet aldığınız eczane yazılımı firmasından ve çalışmayı planladığınız bir özel entegratör firma var ise konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz.


E-fatura ve e-defter uygulamaları için anlaşabileceğim lisanslı kuruluşların listesine nasıl ulaşabilirim?


E-fatura mükellefi olmak için 1 Temmuz 2021’i beklemek zorunda mıyım yoksa Haziran ayı içindeki herhangi bir gün itibariyle de e-fatura uygulamasına geçebilir miyim?

E-fatura uygulamasına istediğiniz an başvurup, 1 Temmuz 2021 öncesinde de e-fatura mükellefi olabilirsiniz.


E-fatura mükellefi olup, özel entegratör ile çalışmaya başladıysam ve ileride bu özel entegratör ile anlaşmamı sonlandırıp, “GİB Portal E-fatura Uygulaması” üstünden e-fatura düzenlemek istiyorsam ne yapmalıyım?

Özel entegrasyon yönteminden GİB Portal yöntemine geçmek istiyorsanız, özel entegratör firmasına başvurarak hesabınızı kapatmasını talep etmelisiniz. Mükellefin hesabı özel entegratör firması tarafından kapatıldıktan sonra birkaç saat içerisinde GİB-Portal otomatik olarak açılacaktır. GİB’e ayrıca bir bildirimde bulunulması gerekmemektedir.


E-fatura mükellefi olup, e-fatura düzenlemeye başladıysam ve ileride “GİB Portal E-fatura Uygulaması” yerine özel entegratör üstünden e-fatura düzenlemek istiyorsam ne yapmalıyım?

GİB Portal yönteminden; özel entegrasyon yöntemine geçmek istiyorsanız; özel entegratör firmanıza başvurmanız yeterlidir. Sonrasında artık e-Fatura sistemini Özel Entegratör Bilgi İşlem Sistemi üzerinden kullanabilirsiniz. GİB’e ayrıca bir bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.


E-fatura uygulamasına geçtikten sonra, özel bir entegratör ile çalışıyorsam; e-fatura mükellefi olmayanlara düzenleyeceğim e-arşiv faturaları “GİB Portal E-Arşiv Uygulaması”ndan da düzenleyebilir miyim?

Hayır. Eş zamanlı olarak hem özel entegratör üstünden hem de GİB-Portal üstünden e-fatura/e-arşiv fatura düzenleyemezsiniz.


E-fatura mükellefi olduktan sonra, Haziran ayına ait 30.06.2021 tarihli SGK ve diğer geri ödeme kurumu faturalarını hangi platformdan ve hangi formatta (E-arşiv / E-fatura) düzenlemem gerekiyor?

01/07/2021 ve sonrasında e-fatura mükellefi olunması durumunda 30/06/2021 tarihi ile SGK ve diğer geri ödeme kurumlarına kesilecek faturalar “5.000-30.000 E-arşiv Fatura” şeklinde “GİB Portal E-arşiv Fatura Uygulaması” üstünden düzenlenecektir. “GİB Portal E-arşiv Fatura Uygulaması”nın bu geçiş sürecinde kapanma/kapalı kalma/erişilememe problemlerine karşı 01/07/2021 öncesinde geçiş işlemlerinin tamamlanması önerilmektedir.

01/07/2021 tarihinden önce e-fatura mükellefi olunduğunda ise 30/06/2021 tarihi ile SGK ve diğer geri ödeme kurumlarına kesilecek faturalar; özel entegratör ile anlaşıldıysa ilgili özel entegratör üstünden, GİB Portal kullanılıyorsa GİB Portal E-Fatura Uygulaması üstünden “e-fatura” şeklinde düzenlenecektir.


E-fatura süreçleri için özel bir entegratör ile anlaştıktan sonra başka bir entegratör ile çalışmak istersem; hizmet aldığım bu aracı kuruluşu nasıl değiştirebilirim?

Hizmet almayı sonlandıracağınız özel entegratör firmasına başvurarak çıkış işlemleri için bilgi vermeniz gerekmektedir. Ardından yeni özel entegratör firmanıza başvuruda bulunarak değişikliği gerçekleştirebilirsiniz. GİB’e ayrıca bir bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.


E-fatura mükellefi olduktan sonra ecza deposuna e-fatura uygulamasına geçtiğim tarihi bildirmem gerekmekte midir?

Ecza deposu vb tedarikçilerinize e-faturaya geçtiğiniz tarihi bildirmenizde fayda vardır. İlgili tedarikçiler de sistemlerini hızlıca güncelleyerek olası karışıklık ve kayıpların önüne geçilmesi sağlanacaktır.

E-fatura mükellefi olduktan sonra, daha önce kullandığımız “GİB Portal 5.000-30.000 E-arşiv Uygulaması”na giriş yapıp eski düzenlediğim e-arşiv faturaları görüntüleyebilir miyim?

E-fatura mükellefi olduktan sonra “GİB Portal 5.000-30.000 E-arşiv Uygulaması”na giriş yapamazsınız.


SGK ile sözleşmem yoksa ya da ruhsatım askıda ise 01/07/2021 itibariyle e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğum var mı?

Hayır.* KONUYLA İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN MALİ MÜŞAVİRİNİZ VE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

 

KILAVUZLAR

E-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu (v.1.5)

E-fatura Uygulaması Elektronik Başvuru Rehberi ve Kılavuzu (v.1.2)

SGK E-fatura Uygulama Kılavuzu

SGK E-fatura Teknik Dokümanı

E-Fatura Uygulaması İptal İhtar İtiraz Kılavuzu

E-Fatura Başvurusu Sırasında Yaşanabilecek Sorunlar Rehberi

Comments


bottom of page