top of page

ECZANELERE KAMU KURUM İSKONTOSU UYGULANMAKSIZIN FATURA EDİLEN İLAÇLAR HK

29/06/2020

TEİS2020-40

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Konu: Eczanelere Kamu Kurum İskontosu uygulanmaksızın fatura edilen ilaçlar hk.

Bilindiği üzere kurumunuz sigortalılarının eczanelerden ilaç alımında uygulanan Kamu Kurum İskontosu “Sağlık Uygulama Tebliği” ile “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” kapsamında düzenlenmiş olup, eczanelerin kurumunuza yapacağı iskonto oranı ve bu oranların belirlenme yöntemi yine aynı tebliğ ve protokol çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Ancak tüm bu düzenlemelere ve sektörde var olan uygulamalara aykırı bir şekilde ekte bulunan listedeki ürünler ecza depolarından eczanelerimize Kamu Kurum Iskontosu uygulanmaksızın veya kısmen uygulanarak fatura edilmektedir. Oysa ki; kurumunuz tarafından bu ilaçlara Kamu Kurum indirimi sisteme reçete girdiğimizde uygulanmakta ve eczanelerimiz haksız bir şekilde zarara uğramaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 3. maddesinin “ö” bendine göre ilaç firmaları “Firma ad ve hesabına, Kuruma karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, iş bu yönetmelik kapsamında istenilen hususların yapılmasının veya tesliminin üstlenildiğini gösteren” taahhütnameyi imzalamakta ve yine aynı yönetmelik esasları çerçevesinde geri ödeme listesine giren ilaçların Kamu Kurum İskontolarına ilişkin itirazlarını da İlaç Geri Ödeme Komisyonu’na sunmakta, kesinleşen Kamu Kurum İskontosunu uygulamak zorunda bulunmakta, yasal mevzuat ve imzaladıkları taahhütname gereği de iskontoları uygulamama ya da eksik uygulama gibi bir hakları bulunmamaktadır.

Kamu Kurum İskontolarının bazı ilaçlarda uygulanmaması ve/veya eksik uygulanması haksız ve hukuka aykırı bir uygulama olup, eczane ekonomilerimize zarar verdiği gibi sigortalınız hak sahiplerinin ilaca ulaşmasında engel teşkil ederek mağduriyetine neden olmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bu gibi durumların son bulması için başta yazıya konu ekli listede yer alan ilaç ve ruhsat sahibi firmalar olmak üzere, bu tip davranışlarda bulunan firmalar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği ve diğer mevzuat çerçevesinde yasal yaptırımların ivedilikle hayata geçirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

EK: Kamu Kurum İskontosunu EK4A Listesinden Farklı Uygulayan Firma ve Ürün Listesi

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

bottom of page