top of page

ECZACI YERLEŞTİRME SİSTEMİ TEST YAYIMINDA…


untitled

ECZACI YERLEŞTİRME SİSTEMİ TEST YAYIMINDA…

6197 sayılı Kanun ile Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik doğrultusunda geliştirilmiş olan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) 11.07.2014 tarihine kadar test yayımına açıldı.

6197 sayılı Kanun ile Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik doğrultusunda geliştirilmiş olan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) 11.07.2014 tarihine kadar test yayımına açılmıştır. eys.titck.gov.tr adresinden EYS’ye ulaşılabilmekte ve kayıt yapılabilmektedir.

Bu süreçte girilen tüm bilgi, belge ve kullanıcılar onaylanmayacak ve test yayını bitiş tarihinden sonra silinecektir. Herhangi bir eksiklik veya hata ile karşılaştığınızda, mümkünse ekran görüntüsü ile birlikte, eys@titck.gov.tr adresine mail atmanız rica olunur.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Sıkça Sorulan Sorular

*Mezun olduğunuz üniversitenin not ortalamasının yerleştirme puanına etkisi var mı ?

Hayır, mezun olduğunuz üniversitenin ve not ortalamasının yerleştirme puanına herhangi bir etkisi yoktur.

*Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri aranır mı ?

Hayır, böyle bir kriter aranmaz.

*Başvurularda kaç tercih yapılabilir ?

Başvurularda en fazla yirmibeş tercih yapılabilir.

*Doğal afet ve mücbir sebeplerle nüfus azalması hâlinde o yerleşim yerinde bulunan eczanelerin naklinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanır mı ve bu hâlin tespit ve ilânını kim yapar ?

Hayır, böyle bir kriter uygulanmaz. Bu hâlin tespit ve ilânı Sağlık Bakanlığı’nca yapılır.

*31.05.2012 tarihinden sonra eczanesini kapatan eczacılar eczane açmak istediklerinde nüfus kriterine tabi olacaklar mıdır? 31.05.2012 tarihinden sonra eczanesini ilçe dışına nakil eden eczacılar nakil hakkını kullanmış sayılacak mıdır?

Evet. 6197 sayılı Kanun’un geçici madde 3 üncü maddesinde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devredebilir.” hükmü yer almaktadır.

*6197 sayılı Kanun’un geçici 3 üncü maddesinde “…bir devir ve bir nakil hakkı var” denilmektedir. Bu durumda nakil hakkını kullanan bir eczacı eczanesini devir edebilir mi?

Evet. Ancak 31.05.2012 tarihinden sonra eczanesini devreden eczacı nüfus kriterine tabi olarak eczane açabilecek ve açacağı eczanesini nüfus kriterine tabi olarak ilçe dışına nakil edebilecektir.

*Yardımcı eczacı olma şartı hangi tarihten sonra eczacılık fakültesine kayıt yaptıran eczacılar için geçerlidir?

31.12.2012 tarihinden sonra eczacılık fakültesine kayıt yaptıran eczacılar için geçerlidir.

*6197 sayılı Kanun’un geçici 3 üncü maddesi doğrultusunda nüfus kriterine tabi olmaksızın eczane açma hakkı olan eczacılar 31.05.2012 tarihinden sonra eczane devir almaları durumunda Kanun’da tanımlanan nüfus kriterine tabi olmaksızın eczane açma hakkını kullanmış sayılırlar mı?

Evet.

Comments


bottom of page