top of page

E-REÇETELERİN E-İMZA İLE İMZALANMASI SÜRECİ HAKKINDA DUYURU


E-reçetelerin E-imza ile İmzalanması Süreci Hakkında Duyuru

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı : 54502873/700 Konu : E-reçetelerin E-imza ile            İmzalanması

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) SGK Başkanlığının 06/07/2015 tarihli ve 34273226/12959834/9.989.961 sayılı yazısı

  1. b) Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 10/07/2015 tarihli ve 67523305/3070 sayılı yazısı

Elektronik ortamda yazılan reçetelerin 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında, ıslak imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olan e-imza prosedürü ile imzalanmasının gerektiği, e-reçete sisteminin “Güvenli Elektronik İmza” uygulamasına açık olduğu ve bir kısım sağlık hizmeti sunucuları tarafından da aktif olarak kullanıldığı, halen hekimlerimiz tarafından “SGK Kurumsal Hekim Şifresi” alınarak devam eden e-reçete düzenlemesine mümkün olan en kısa sürede “Güvenli Elektronik İmza” uygulamasına zorunlu olarak geçileceği ve Kurumunuz mevzuatı doğrultusunda e-reçete olarak düzenlenmesi mümkün olan tüm reçetelerin aynı zamanda “Güvenli Elektronik İmza” ile de imzalanmış olması halinde bedellerinin karşılanması mümkün olabileceği Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgi (a) yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün ilgi (b) sayılı yazısı ile elektronik ortamda yazılan reçetelerin 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında e-imza prosedürü ile imzalanabilmesi için her doktorun imza sahibi olması amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde TÜBİTAK’ başvuru yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Yukarıda bahsedilen yazılar çerçevesinde Birliğinize bağlı sağlık tesisleri bünyesindeki hekimlerinizin tamamının elektronik ortamda yazılan reçeteleri güvenli elektronik imza ile imzalayabilmelerinin sağlanabilmesi amacıyla TÜBİTAK ile iletişime geçilerek gerekli olan planlama ve tedarik süreçlerinin 31 Aralık 2015 tarihine kadar tamamlanması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Uzm. Dr. Zafer ÇUKUROVA Kurum Başkanı

EKLER: 1- SGK Yazısı (1 sayfa) 2- Sağlık Bakanlığı Yazısı (1 sayfa)

EKLER:


sgk-e-recete-yazi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 67523305 Konu: E-reçetelerin e-imza ile imzalanması

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞINA (İzleme Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığına)

İlgi: 09/07/2015 tarihli ve 54502873/705.99/492 sayılı yazı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortaları Genel Müdürlüğünün ilgi yazı ekinde belirttiği Elektronik ortamda yazılan reçetelerin 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında e-imza prosedürü ile imzalanabilmesi için “Güvenli Elektronik İmza” uygulamasına geçiş süreci hakkındaki yazı değerlendirilmiştir.

Bakanlığımız ve alt kurumlarında kullanmakta olduğumuz Elektronik Belge Yönetim sisteminde Kullanılmakta olan elektronik e-imza cihazlarının Bakanlığımızın tüm doktorlarında olup olmadığı bilinmemektedir. Genel müdürlüğümüz talep oldukça e-imza temininde koordinasyon sağlamış fakat görevleri kapsamında bunun envanterini tutmamıştır. Bazı taşra teşkilat ve kurularımız da farklı EBYS programlarını farklı imza cihazlarıyla kullanmaktadırlar.

Bundan sonraki süreçte tarafınızdan gerekirse TÜBİTAK’tan da bilgi alınarak e-imzası olmayan, kaybolan, imzasının süresi geçmiş doktorların listeleri çıkartılıp her doktorun imza sahibi olması için ilgili mevzuat çerçevesinde yine TÜBİTAK’a tarafınızdan başvuru yapılmalıdır. Süreçte gerektiği ve beyan edildiği takdirde Genel Müdürlüğümüz teknik destek sağlayacaktır.

Önümüzdeki süreçte Mevcut EBYS’ nin diğer kullanmayan Teşkilatlarımızda da kullanması planlandığından E-imza sertifika cihazı almayan hekimlerimiz için Kullandığımız EBYS‘ e uygun imza sertifikasının teminine dikkat edilmesi hususlarında gereğini arz ederim.

Okan ŞEN Genel Müdür a. Bakanlık Müşaviri

bottom of page