top of page

E-BİLDİRGE EKRANINDAN KONTROL UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU


images

E-Bildirge ekranından kontrol uygulaması hakkında duyuru

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 4447 Sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca e-bildirge ekranından kontrolüne ilişkin duyuru yayınlanmıştır. Duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

D U Y U R U                         09.08.2016

06111 KANUN NUMARASINDAN DÜZENLENEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE KAYITLI SİGORTALILARIN 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİ UYARINCA E-BİLDİRGE EKRANINDAN KONTROLÜNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği gibi, prim teşviklerinden yersiz yararlanan işverenler hangi teşvikten, hangi dönemde ve hangi nedenden dolayı hata listesinde yer aldığına ilişkin bilgileri e-Bildirge programında yer alan “Prim Teşviklerinden Yersiz Yararlanılmış Dönemler” ekranından sorgulayabilmektedir.

Bu defa, ilgili aya ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin tamamının onaylanmasının ardından 06111 kanun numarasından düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılardan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca hatalı bildirim yapılıp yapılmadığının işverenlerce kontrol edilebilmesi için “Prim Teşviklerinden Yersiz Yararlanılmış Dönemler” linkine “Cari Dönemler” başlıklı menü eklenmiştir.

Bu menü vasıtasıyla; işlem tarihi itibariyle hem aylık prim ve hizmet belgesi verme süresi hem de prim ödeme süresi sona ermemiş aylara ilişkin 06111 kanun numarasından verilen belgelerde kayıtlı sigortalıların kontrolü yapılabilecektir.

Buna göre,

-Bildirge verme süresi sona ermemiş aya ilişkin düzenlenen 06111 kanun numaralı bildirgede hata olması halinde ilgili aya ilişkin bildirge verme süresi sona ermeden e-bildirge üzerinden gerekli düzeltme işlemi yapılabilecek,

-Bildirge verme süresi sona ermiş ancak prim ödeme süresi sona ermemiş aya ilişkin düzenlenen 06111 kanun numaralı verilen bildirgede hata olması halinde ise işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ merkezine başvurularak gerekli düzeltme işlemi yapılabilecektir.

İşverenlerimize önemle duyurulur.

Yorumlar


bottom of page