top of page

E-ARŞİV UYGULAMALARI İPTAL İHTAR İTİRAZ BİLDİRİM KILAVUZU

e- Arşiv Uygulamalarında (e-Arşiv Fatura, e-SMM) düzenlenen belgeler için düzenleyicisi ve belgenin muhatabı alıcıları tarafından kullanılması suretiyle, düzenlenmiş belgelerin elektronik ortamda iptal/itiraz talepleri oluşturulması ve iptal/itiraz taleplerinin elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin usul, esas ve sürelerin belirlendiği “e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu” yayımlanmıştır. Söz konusu Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

e-Arsiv_Uygulamalari_Iptal_Ihtar_Itiraz_
.
Download • 1.88MB

bottom of page