top of page

DİKKAT :TİTCK DUYURUSU (60mg psödoefedrin ile tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçlar hk.)


TİTCK DUYURU:İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine

60mg psödoefedrin ile tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçlar 02.01.2019 tarihi itibariyle “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaç” kapsamına alınmış olup, “Normal reçeteyle verilmesi gereken İzlemeye tabi ilaç listesi” güncellenmiştir.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (Farmakovijilans Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı)

bottom of page