top of page

DEVAM REÇETESİ UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME…


hatırlatmak

DEVAM REÇETESİ UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz ,

İlk defa reçete edilen raporlu elektronik reçetelerin devam reçetesi olarak kaydedilemediği yönündeki sizlerden gelen soru ve şikayetler üzerine DEVAM reçeteleri ile ilgili bir hatırlatma yapmak istiyoruz.

Bildiğiniz üzere SUT’un ilgili maddesi şöyledir:

9) YENİDEN E-REÇETE DÜZENLENMEKSİZİN YAPILAN İLAÇ TEMİNİ

a)İlk defa reçete edilecek ilaçlar hariç olmak üzere sürekli kullanılan ilaçlarda uygulanır.

b) b) EK-4/D Listesinde yer alan hastalıklardan aşağıda belirtilen hastalık grupları ile bu hastalık grupları için EK-4/D Listesinde tanımlı ilaçlar uygulama kapsamındadır: (4.1)Kalp yetmezliği     (I50)(4.2) Koroner arter hastalığı     (I20) (I25) (Z95.1) (Z95.5-Z95.9)(4.5)Arteriyel hipertansiyon     (I10 -I13) (I15)(4.8)Hiperkolesterolemi*, hiperlipidemi*      (E78)(7.2.1)          Diabetes mellitus      (E10-E14)(10.3.1)        Parkinson hastalığı    (G20)(10.7.)           Demans    (F00) (F01.1- F01.9) (F02-F03) (G30)(12.1.)           Glokom    (H40.1-H40.9)(12.2.)                  Kronik ve nükseden üveitler, tiroide   bağlı oftalmopati ve sempatik oftalmi, keratoplasti red reaksiyonu   (H20.1)  (H20.8)  (H06.2)  (H44.1) 

 (T86.8-T86.9)(12.3.)           Kuru göz sendromu       (H04.1) 

c) Yukarıda belirtilen hastalıklarda sağlık raporuna dayanılarak düzenlenmiş reçeteye istinaden yeniden reçete düzenlenmeksizin eczaneden ilaç temin edilebilir. Bu şekilde ilaç temini, düzenlenmiş reçete tarihi itibariyle 6 aylık süreyi kapsar. Süre bitiminde tekrar reçete düzenlenir.

ç) 6 ay boyunca, düzenlenmiş reçetede yazılı miktarlar esas alınarak, yeniden reçete düzenlenmeksizin bu miktarlarda ilaç temin edilebilir. Ancak SUT’ta belirtilen özel hükümler ile düzenlenmiş reçetede yazılı günlük kullanım dozuna göre bir seferde üç aylık tedavi dozunun aşılmaması gözetilir.

Bu sebeple; eğer hasta raporlu ilacını 90 günlük periyotta ilk defa almışsa, bu reçete devam reçetesine esas olarak kullanılmamaktadır.

Bu ilk reçeteden sonra 90 günlük periyot dolmadan yeniden bir e-reçete yazılması durumunda, bu reçete devam reçetesine esas olarak kullanılabilmektedir.

 Bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

Comments


bottom of page