top of page

Deprem Bölgesindeki Üye ve Meslektaşlarımıza Önemli Bilgilendirme


AFET BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞANLAR İÇİN ÇIKARILAN

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKİT DESTEĞİ

HAKKINDAKİ KARARNAME HAKKINDA BİLGİLENDİRME


Deprem bölgesindeki değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,


Bugün yayımlanan kararnameye göre çalışan personellerinize ilişkin Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakit Desteği ile ilgili konular aşağıda özet halinde sunulmuştur.


Bilgilerinize sunarız.


TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)1-KISA ÇALIŞMA UYGULAMASINA İLİŞKİN TEDBİRLER

Olağanüstü hal süresince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen il ve ilçelerde bulunan işyerleri deprem sebebiyle yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu belgeleyen işyerleri için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin kısa çalışma ödeneği verilecektir.

Başvurular işveren tarafından e-devlet üzerinden yapılacaktır. Aynı sistem üzerinden kanıtlayıcı belge olarak resmi kurumlar tarafından faaliyeti durdurulan işyeri kapsamında olduğuna dair belgeler eklenecektir. İŞKUR tarafından ödenecek olan ;kısa çalışma ödeneği brüt asgari ücretin % 60’ı olarak hesaplanacaktır.


2-NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

Olağanüstü hal ilan edilen illerde depremin etkilerinden kaynaklı işyerinin kapanması veya kapatılması sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen işçilere yaşlılık aylığı almamak kaydıyla olağanüstü hal süresini geçmemek üzere İŞKUR tarafından günlük 133,44 TL nakdi ücret desteği verilecektir. Yapılan bu ödemeden damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılamaz.


Ayrıca olağanüstü hal ilan edilen illerde her türlü iş veya hizmet sözleşmesi bulunan işçilerin sözleşmeleri;

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, belirli süreli iş ve hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi dışında işveren tarafından feshedilemez.Comments


bottom of page