top of page

DANIŞTAY KARARI İLE İLGİLİ SGK DUYURUSU-14.04.2021


Danıştay kararı ile ilgili SGK duyurusu-14.04.2021

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 09/11/2020 tarihli ve 2020/4619 sayılı Danıştay kararı ile ilgili duyuru yayınlanmıştır.


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

14/04/2021

09/11/2020 Tarihli ve 2020/4619 Sayılı Danıştay Kararı Hakkında Duyuru

Danıştay Onuncu Dairesinin 09/11/2020 tarihli ve 2020/4619 sayılı kararı ile;

24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 'Hemodiyaliz Tedavileri' başlıklı 2.4.4.D-1. maddesinin on birinci fıkrasında yer alan '...hemodiyaliz uygulaması sırasında ortaya çıkan acil durumda yapılması gereken diğer tetkikler ile gerektiğinde ve özellik gösteren hastalara daha sık yapılan tetkiklerin tümü...' ibaresi ile 'Tetkikleri yaptırılmayan hastaların tedavilerine ait ücretleri ödenmez.' ibarelerinin İPTALİNE karar verilmiştir.

14.04.2021 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi bu doğrultuda yürütülecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.


duyuru.20210415004737
.pdf
PDF dosyasını indir • 115KB

Komentarze


bottom of page