top of page

D VİTAMİNİ TETKİK SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU(Doktorlara, D vitamini tetkiki kısıtlaması)


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 75730711   24.12.2019 Konu : D Vitamini Tetkik İstemi Hakkında

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 28.11.2019 tarihli ve 23642684/010.99/1954 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, sağlık hizmeti sunucularınca Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilen D vitamini olmak üzere bazı tetkiklerin gereksiz ve aşırı istenmesinin önüne geçmek üzere hangi tetkikin hangi branş ya da branşlar tarafından hangi aralıklarla istenebileceğine ilişkin yapılan çalışmalar doğrultusunda sistemler üzerinde değişiklik yapılması talep edilmiştir.

Buna göre yazımız ekinde yer alan iş akış şemasına uygun olarak;

1) 1. basamak sağlık tesislerinde 900130 SUT kodlu 25-Hidroksi Vitamin D ve 900010 1,25-Dihidroksi Vitamin D tetkikleri isteminin kapatılması,

2) 2. ve 3. basamak sağlık tesislerinde sadece çocuk ana ve yan dal uzmanları, iç hastalıkları ana ve yan dalları uzmanları, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, ortopedi ve travmatoloji uzmanları ve nöroloji uzmanlarınca 900130 SUT kodlu 25-Hidroksi Vitamin D ve 900010 1,25-Dihidroksi Vitamin D tetkikleri istenebileceği yönünde branş bazında kısıtlama yapılması,

3) Servisteki hastalar ve yoğun bakım hastaları için 900130 SUT kodlu 25-Hidroksi Vitamin D ve 900010 1,25-Dihidroksi Vitamin D tetkikleri isteminin yapılabileceği,

4) Acil servislerde ise sadece çocuk ana ve yan dal uzmanları, iç hastalıkları ana ve yan dalları uzmanları, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, ortopedi ve travmatoloji uzmanları, nöroloji uzmanlarınca 900130 SUT kodlu 25-Hidroksi Vitamin D ve 900010 1,25-Dihidroksi Vitamin D tetkikleri istemindebulunulabileceği yönünde değişiklik yapılması,

5) D vitamini tetkik isteminde zaman aralığı 90 gün olacaktır. 90 günlük süre içerisinde 900130 SUT kodlu 25-Hidroksi Vitamin D ve 900010 1,25-Dihidroksi Vitamin D tetkikleri isteminde bulunulduğunda, e-Nabız sistemi üzerinden çalışacak mükerrer tetkik sorgulama servisi devreye girecek ve istemde bulunan hekime hastaya ait geçmiş D vitamini tetkik bilgisi gösterilecektir. Buna göre tüm sağlık tesislerinde D vitamini tetkik istemleri için mükerrer tetkik sorgulama servisi entegrasyonlarının yapılması ve test edilmesi,

6) D vitamini mükerrerlik servisi 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren devreye alınacaktır.

Yazımız ekinde yer alan iş akış şemasında belirtilen kurallara aykırı olarak e-Nabız Sistemine gönderilen tetkiklerin Sosyal Güvenlik Kurumu MEDULA Sistemine bildiriminin yapılmayacağı ve dolayısıyla tetkikin geri ödemesinin gerçekleşmeyeceği nedeniyle değişikliklerin 15 Ocak 2020 tarihinden önce yazılımlarınızda tamamlanması hususlarında,

Gereğini ve bilgilerinizi önemle rica ederim.

Dr. M. Mahir ÜLGÜ

Bakan a.

Genel Müdür V.

Comentarios


bottom of page