top of page

BYETTA VE OZURDEX REÇETELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ HATIRLATMA


images

BYETTA VE OZURDEX  REÇETELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ HATIRLATMA ;

Diabet tedavisinde kullanılan BYETTA S.C. Kullanıma Hazır Enjeksiyon Kalemi ticari isimli ilaç ;  insülin preparatı olmadığı halde şekil itibariyle insülin ilaçlarına benzediği için reçete ve raporda belirtilmesi gereken özel koşulların kontrolü atlanmakta ve söz konusu ilaca ait reçetelerde kesinti ve mağduriyet yaşanmaktadır. Söz konusu ilaca ait dikkat edilmesi gereken konular ve OZURDEX hakkında sizlerden gelen soruların cevabı,dikkat edeceğiniz hususlar  aşağıda bilginize sunulmuştur

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

I-) BYETTA REÇETELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

* Byetta ile insülin iğne ucu kesinlikle ödenmez!

* Byetta ile strip 3 ayda 100 adet ödenir!

* Byetta ile insulin Endikasyon dışı kullanım belgesi olsa bile kesinlikle  kullanılmaz

* İlk reçetesi raporsuz olabilir.

* İlk reçete raporlu ya da raporsuz mutlaka endokrinoloji uzmanı tarafından yazılmalıdır.

* ilk reçetede (raporlu ya da raporsuz fark etmez) “metformin ya da sulfonilure maksimum doz kullanıldı glisemik kontrol sağlanmadı” ifadesi yazılacak ve doz belirtilecek, pankreatit öyküsü yoktur, bki> 35 ifadeleri yazilacaktır.

* Raporda mutlaka “metformin ya da sulfonilure max doz kullanıldı glisemik kontrol sağlanmadı” yazılacak ,doz belirtilecek, pankreatit öyküsü yoktur, bki> 35 ifadeleri yazılacak.

* Byetta baslangic raporunun 2. recete tarihinde rapora ‘ilaca devam edilecektir’ ifadesi eklenmelidir

* Hastanın Medula ilaç geçmişinde maksimum doz metformin ya da sulfonilure kullanımı olmalıdır

 II-) OZURDEX REÇETELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Söz konusu ilaç Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan koşullarda geri ödenmektedir.

Söz konusu ilaç Sağlık Uygulama Tebliğinin ” 4.2.33.B – Retina ven tıkanıklığı ve santral retinalven tıkanıklığında ilaç kullanım ilkeleri (02/03/2015) Değişti. Retina ven tıkanıklığında ilaç kullanım ilkeleri

(1) Deksametazon intravitreal implant (Ozurdex); her bir uygulama için; makula ödemi olan hastanın anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim ve optik koherens tomografi (OKT) varlığı sağlık kurulu raporunda belirtilerek tedaviye başlanır. Görme keskinliği 0,5 ve altı ve/veya OKT’de CRT 250 mikron ve üzerinde ise tekrar tedavi verilebilir. Bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.”

ve  SUT eki ek-4/f listesinde;

“56.Deksametazon intravitreal İmplant (Ozurdex) (Gözün posterior segmentinde kendisini non-infeksiyöz üveit şeklinde gösteren enflamasyonunda 3. basamak sağlık tesislerinde en az üç göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenir. Her bir göz için yılda maksimum 2 uygulama yapılır.)”

şartlarına göre iki tanıda geri ödenmektedir. Bunlardan birisi Retina ven tıkanıklığı ve santral retinalven tıkanıklığı diğer tanı ise “Gözün posterior segmentinde kendisini non-infeksiyöz üveit şeklinde gösteren enflamasyon” tanılarıdır.

Söz konusu ilacın “Diyabetik Maküler Ödem” tanısında Sağlık Bakanlığından şubat 2015 ayında almış olduğu bu tanı için Sosyal Güvenlik Kurumuna yapmış olduğu “Geri ödeme komisyonu” müracaatı henüz sonuçlanmamıştır.

Bu nedenle “Diyabetik Maküler Ödem ” tanısında endikasyon dışı onay belgesi olsa bile kurumca ödenmemektedir.

Comments


bottom of page