top of page

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN SENDİKAMIZA VERDİĞİ CEVAP YAZISI

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,


Sizlerden gelen şikayetler üzerine ruhsatlı ilaç ve ürünlerin online alışveriş sitelerinden satışı hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yapılan yazılı başvurumuza gelen cevap aşağıda bilgilerinize sunulur.Kurum müracaatımız:TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)T.C.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

Internet Daire Başkanlığı


08.12.2020

Sayı:E-34817124-421.99-73706

Konu : Erişimin Engellenmesi


TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA Ziyabey Caddesi No:31/2 Balgat- ANKARAİlgi : 17.11.2020 tarihli ve TEİS2020-14 sayılı yazınız.


İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.


1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'nun 18 inci maddesi, "Müstahzarların bu Kanuna aykırı şekilde tanıtım ve satışını yapanlar ile bunları onaylı endikasyonu dışında pazarlayan ve bu şekilde reçete oluşumunu teşvik edenlere, ürünün son bir yıllık satış tutarı toplamının beş katına kadar idari para cezası verilir. Ancak bu ceza yüz bin Türk Lirasından aşağı olamaz.


Tanıtım veya satışların internet üzerinden yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhâl erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir. Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında yirmi bin Türk Lirasından üç yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır." hükmüne haizdir.


Bu kapsamda, söz konusu talebinizin Sağlık Bakanlığına bildirilmesi hususu takdirlerinizdedir.


Bilgilerinizi rica ederim.

Bahadır Aziz SAKIN

Başkan a.

Daire Başkan VekiliComments


bottom of page