BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMALARINDA MESUL MÜDÜRLÜK EĞİTİMİ..


Biyosidal Ürün Uygulamalarında Mesul Müdürlük Eğitimi

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında

17-21 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya Porto Bello Hotel’de “Biyosidal Ürün Uygulamalarında Mesul Müdürlük Eğitimi” düzenlenecektir.  

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi gereği söz konusu eğitime hekim, veteriner hekim, eczacı, kimyager, mühendis (kimya, ziraat, çevre, gıda, su ürünleri, tütün teknolojisi), biyoloji alanında lisans veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olanlar katılabilmektedirler.  

“Biyosidal Ürün Uygulamalarında Mesul Müdürlük Eğitimi” ne katılmak isteyenlerin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Mithatpaşa Şubesindeki TR26 0001 2009 3960 0005 0000 46IBAN hesabına “Biyosidal Ürünler Mesul Müdür Eğitimi Kurs Kayıt Ücreti” olarak 110 TL yatırmaları; Bulundukları ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuruda bulunmaları; Dilekçe ekinde diploma veya geçici mezuniyet belgesi (henüz diplomasını alamamış mezunlar için geçerlidir) fotokopisi, vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı fotokopisi ve makbuz fotokopisini sunmaları;  

FTS Turizm Kongre Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.  

Kesin kayıt işlemi 16 Kasım 2014 tarihinde eğitimin düzenleneceği Antalya Porto Bello Hotel’de yapılacağından “Biyosidal Ürün Uygulamalarında Mesul Müdürlük Eğitimi”ne katılacak adaylar, eğitime gelirken, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu personeline teslim edilmek üzere;  

– Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisini ya da onaylı örneğini,

– Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı ve fotokopisini,

– Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğrafı,  

“Biyosidal Ürünler Mesul Müdür Eğitimi Kurs Kayıt Ücreti” olarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Mithatpaşa Şubesindeki TR26 0001 2009 3960 0005 0000 46 IBAN hesabına 110 TL yatırıldığını gösterir makbuz aslını, Halk Sağlığı Müdürlüğüne yapılan başvurunun tarih ve sayısını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.  

Kayıt ve detaylı bilgi için www.mesulmuduregitimi.com adresini ziyaret ediniz.

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS