top of page

BİYOMETRİK KİMLİK UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME….


uyelerımızın dıkkatıne

BİYOMETRİK KİMLİK UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

         Değerli üyelerimiz,

         SGK tarafından ,1 Aralık 2013 tarihinden itibaren  biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sistemine sadece 2. Basamak özel sağlık hizmet sunucularında başlanacaktır. Kamuoyunda oluşan yanlış bilgilenme ve sizlerden gelen sorular üzerine kurumdan alınan bilgiye göre;

         2. Basamak özel sağlık hizmet sunucuları teknik yapılarını 1 Aralık gününe kadar tamamlamak zorundadırlar.

         Bu sağlık hizmet sunucularına gidecek hastaların endişe etmelerini gerektirecek bir durum mevcut değildir. Vatandaşlarımız ne zaman ihtiyaçları olursa ,hastaneye gidebilecek ve o zaman ilk kayıt işlemini yaptırabilecektir.

İlk kayıt: Genel sağlık sigortalısının, sağ ve sol eline ait avuç içi damar izi veya sağ ve sol eline ait sırasına göre, işaret, orta, yüzük, baş, küçük parmaklardan iki tanesine ait parmak damar izi, biyometrik verisinin kendisine ait TC kimlik numarasıyla eşleştirilmesi işlemi sonrasında oluşturulan kayıt işlemini ifade etmektedir.

Kimlik Doğrulama İşlemi: Genel sağlık sigortalısının, ilk kayıt işlemi sonrasındaki biyometrik verisi ile sağlık hizmet sunucusuna başvuru aşamasında alınması gereken sağ veya sol eline ait avuç içi damar izi veya sağ veya sol eline ait ilk kayıt sırasında kaydı alınan parmaklardan herhangi birisine ait parmak damar izi, biyometrik verisinin karşılaştırılması sonrasında kimlik tespitinin doğrulanmasını ifade eden ve sistem tarafından üretilen onaylama kodunu ifade etmektedir.

Özetle; Genel sağlık sigortalısı, TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanıyla sağlık hizmeti almak amacıyla sağlık hizmeti sunucusuna başvurularında biyometrik sistem ile ilk kayıt işlemi sağlık hizmeti sunucusu tarafından yapılacaktır.

         İlk kayıt işlemi yapılmadan önce biyometrik verisi alınacak kişinin yine sağlık hizmet sunucusu tarafından rıza formunun  imzalatılarak alınması gerekmektedir.

1 Aralık 2013 (Pazar) günü Sadece 2.basamak özel sağlık hizmet sunucularında başlayacak bu uygulamada;

2.4.1 12 yaş ve altı çocuklara, 65 yaş ve üstü kişilere,

2.4.2 Her iki üst ekstremitesi olmayan kişilere (elleri olmayan),

2.4.3 Her iki el avuç içi veya her iki el orta, işaret, yüzük, baş, küçük parmak damar izi bütünlüğü bozulmuş olanlara,

2.4.4 Acil hastalara (yeşil alan muayenesi hariç),

2.4.5 Serepral palsi, üst ekstremite felci ve benzeri tıbbi nedenlerden dolayı biyometrik verisi alınamayan kişilere,

2.4.6 Organ, doku ve kök hücre nakli tedavilerinde alıcının üzerinden donör takibinin alındığı durumlarda BİYOMETRİK KİMLİK UYGULAMASI YAPILMAYACAKTIR.

Kurum tarafından sistem yaygınlaştırılarak üniversite hastanelerinin 1 Eylül 2014 tarihine kadar biyometrik kimlik doğrulama sistemine geçmeleri planlanmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

コメント


bottom of page