top of page

BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU !!


DUUYURU3

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi hakkında duyuru

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi hakkında duyuru yayınlanmıştır. Duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 12/06/2014

SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA DUYURU (BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ)

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 67 numaralı “Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları” maddesine istinaden biyometrik kimlik doğrulama sisteminin sağlık hizmeti sunucularında kullanılmasına ilişkin 12.04.2013 tarihli “SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA DUYURU (BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ)” başlığı altında duyuru yayınlanmış olup ilgili duyuruda biyometrik kimlik doğrulama sisteminin üniversite hastanelerinde 01.09.2014 tarihinde kullanılmaya başlanacağı bilgisi verilmiştir

Bu doğrultuda üniversite hastanelerinin biyometrik kimlik doğrulama sistemine geçişi konusunda belirlenen 01.09.2014 tarihine kadar biyometrik kimlik doğrulama sisteminin uygulanmasına ilişkin karşılaşabilecekleri muhtelif sorunlar göz önünde bulundurularak, üniversite hastanelerimiz açısından mağduriyetlere meydan verilmemesi amacıyla biyometrik kimlik doğrulama sistemini kullanarak provizyon alabilmesi için düzenlemeler yapılmıştır.

Vakıf üniversiteleri dahil tüm üniversite sağlık hizmeti sunucularına, Üniversitelere ait ilgili birimler ile birlikte kullanım/işbirliği protokolü bulunan Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularına, Vakıf üniversiteleri ile ortak kullanım/işbirliği protokolü bulunan sağlık hizmeti sunucularına, önemle duyurulur.

Comments


bottom of page