top of page

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

8 Temmuz 2022 Cuma

Sayı: 31890

Karar Sayısı: 5800


BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR


MADDE 1- 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin FiyatlandırılmasınaDair Kararın 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"MADDE 6- (1) 2 nci maddenin sekizinci fıkrasında yer alan ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kar oranları aşağıdaki şekilde uygulanır.

MADDE 2- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5- (1) Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri; 2022 yılıTemmuz ayında %25 arttırılır. Bu artış uygulanırken 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan mahsuplaşma işlemi ürünlere uygulanmaz.

(2) 2022 yılı Temmuz ayı yeni Avro değeri, bu madde yürürlüğe girdikten sonraki ilk gün geçerli olur.

(3) 2 nci maddenin onuncu fıkrasında yer alan barem değerleri Avro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalıürünlerde 27,13 TL ve diğer ürünlerde 14,18 TL olmuştur.

(4) Birinci fıkrada yer alan 2022 yılı Temmuz ayı kur artışı uygulandıktan sonra Detaylı İlaç Fiyat Listesinde kaynak fiyat takibi yapılmayan ürünlerden;

a) Depocuya satış fiyatı (DSF) 14,18 TL'ye kadar olan (14,18 TL dahil değil) ürünlere %20 artış,

b) Depocuya satış fiyatı 14,18 TL-27,13 TL'ye kadar olan (14,18 TL dahil, 27,13 TL dahil değil) ürünlere %10 artış,

verilir.

Bu artışlar fiyat korumalı ürünlere maksimum 27,13 TL'ye (27,13 TL dahil) kadar, diğer ürünlere maksimum 14,18 TL'ye (14,18 TL dahil değil) kadar uygulanır."


MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.Commentaires


bottom of page