top of page

Bendamustin içeren ürünler hakkında duyuru


Bendamustin içeren ürünler hakkında duyuru (Beastin,Bendamus,Bendustine,Levact)

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı: 77893119-000-E. 188687    30.10.2018 Konu: Bendamustin etkin maddeli ürünler hk.

DOSYA

28.02.2018 tarihli ve E.39829 sayılı “Bendamustin etkin maddeli ürünler hk.” başlıklı sendika/dernek duyurusu “Beşeri Tıbbi Ürün Klinik Değerlendirme Komisyonu” tarafından yeniden değerlendirilerek iptal edilmiş olup “bendamustin” etkin maddesini içeren ürünlere ait “Foliküler Lenfoma” endikasyonunun aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmesi gerekmektedir:

“Rituksimab içeren tedaviler esnasında veya sonrasında progresyon gelişmiş olan non hodgkin lenfoma olgularının tedavisinde endikedir”.

Alınan kararla ilgili varsa görüş, öneri ve katkılarınızın 13.11.2018 tarihine kadar Klinik Değerlendirme Birimine sunulması, söz konusu süreç içerisinde “Bendamustin” ile ilgili hiçbir başvurunun Farmakoloji Değerlendirme Birimine yapılmaması hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.

Uzm. Ecz. Hacer COŞKUN ÇETİNTAŞ Kurum Başkanı a. Daire Başkanı

bottom of page