top of page

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

2020/1. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU VE 2020/2. DÖNEM TIBBİ VE

EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ

ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU


T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


02.02.2021


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak İlaç Geri Ödeme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara ve İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentlerine dayanılarak Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler 03.02.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Tüm ilgililere önemle duyurulur.DUYURU ASLI

20210202 SGK DUYURU
.pdf
Download PDF • 113KB

DUYURU EKİ (Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemeler)

20210202-EK-4A-2020-1
.xlsx
Download XLSX • 32KB

Comments


bottom of page