top of page

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2024/17

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


02.05.2024


DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2024/17


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.


Bu düzenlemeler 04.05.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.


Ek:

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) Eklenen, Düzenlenen, Aktiflenen, Bant Hesabına Dahil Edilen, Bant Hesabından Çıkarılan İlaçlar, Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesinde (EK-4B) Bant Hesabından Çıkarılan Ürünler

04.05.2024 12.MADDE-YAYIM - ab39fc31-01d0-42b0-877d-b7560badf5ac
.xlsx
XLSX dosyasını indir • 145KBComments


bottom of page