top of page

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2024/06

08.02.2024


BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2024/06


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.


Bu düzenlemeler 09.02.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Tüm ilgililere duyurulur.


Ek:

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Aktiflenen İlaçlar, Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesinde (EK-4B) Pasiflenen İlaçlar


EK4A - 833ca90d-c755-462f-9536-a99310265247
.xlsx
Download XLSX • 124KB


bottom of page