top of page

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2023/41


T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


18.10.2023

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

DUYURU 2023/41


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1’ inci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.


Bu düzenlemeler 20.10.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Tüm ilgililere duyurulur.


Ek:

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Düzenlenen-Aktiflenen İlaçlar

b4d2c5bd-544b-475a-bdbb-985746c7d04c
.pdf
Download PDF • 110KB


DUYURU BAĞLANTISI:

https://www.sgk.gov.tr/Duyuru/Detay/Bedeli-Odenecek-Ilaclar-Listesinde-Yapilan-Duzenlemeler-Hakkinda-Duyuru-202340-2023-10-12-09-20-40


bottom of page