top of page

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

31.03.2017

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

25.03.2017 tarih, 30018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu ile Alternatif Geri Ödeme Komisyonu kararları gereği Sağlık

 Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-4/A) ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (Ek-4/D) yapılan düzenlemeler eklidir.

Bu düzenlemeler 01.04.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

EKLER İÇİN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI LÜTFEN AÇINIZ.

3) Ek-4/D listesinde Yapılan Düzenlemeler Listesi

EK-3     

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

“Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” başlıklı (Ek-4/D) listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 1– “Demiyelinizan hastalıklar (lökodistrofi, multipl skleroz v.b.)” başlıklı (10.5.) numaralı maddenin  (10.5.9)   alt maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiş,  (10.5.11) ve (10.5.12)  alt maddeleri ilave edilmiştir.

a) “ 10.5.9. Dalfampridine* / Fampiridin * ”

b) “10.5.11. Alemtuzumab * (Yukarıda tanımlı G35 ICD kodunda muafiyet kapsamındadır)”

c) “10.5.12. Dimetil fumarat* ”

MADDE 2-  “Barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar (G.71.0)  (K52.2)  (T78.1) (K91.2)  (E70-E72) (E74-E77) (E79-E80) (E88.0) (E88.2) (E88.8) (E88.9)” başlıklı (15.4.1.)  numaralı maddede aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

  1. a) Madde başlığına aşağıdaki şekilde (E88.1) ICD-10 kodu ilave edilmiştir.E88.1Lipodistrofi, başka yerde sınıflanmamış

b) Maddeye (15.4.1.10) alt maddesi ilave edilmiştir.

“15.4.1.10.    Metreleptin* (Sadece E.88.1 ICD kodu kullanılarak konjenital jeneralize lipodistrofi tanısında muaftır)”

c) Maddeye (15.4.1.11) alt maddesi ilave edilmiştir.

“15.4.1.11. Kolik asit* (Sadece E.88.8 ICD kodu kullanılarak 3 Beta Hidroksi Steroid Dehidrogenaz (BHSD) tanısında muaftır)”

MADDE 3-

a) Madde 1 ve Madde 2 nin c) alt maddesinin yürürlük tarihi 01. 04.2017’dir.

b) Madde 2 nin a) ve b) alt maddelerinin yürürlük tarihi  09.01.2017’ dir.

Comments


bottom of page