top of page

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2015/7


SGK

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2015/7

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 11.02.2015

DUYURU

 BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2015/7

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliğ’nin 4.4.1.nci maddesi gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 12.02.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:  1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar 2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar 3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar

Ekler için tıklayınız.Kopya Ek_11022015

bottom of page