top of page

BASIN AÇIKLAMASI


BASIN

TEİS : GSS PRİM BORCU OLAN VATANDAŞLARIN REÇETELERİ KURUMCA KARŞILANMAMAKTADIR

         Kamuoyunda prim borcu olanların muayene olmalarını sağladığı bilinen son Bakanlar Kurulu kararı ile genel sağlık sigortalısı olup, sağlık hizmeti alamayan kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda 31 Aralık 2015 tarihine kadar ücret ödemeden ayakta ve yatarak sağlık hizmeti alabilecek olup, bu uygulamaya Vakıf üniversite sağlık tesisleri ile özel sağlık tesisleri dahil değildir.

         Söz Konusu Bakanlar Kurulu Kararına göre GSS prim borcu olan vatandaşlar hastanelerde muayene olabilecek, ancak yazılan reçetelerdeki ilaçlarını eczanelerden ücretli olarak alabileceklerdir. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, bu durumun kendilerinden kaynaklı olmadığını belirterek, “Muayene olabilirsiniz ama yazılan reçeteler SGK tarafından ödenmemektedir” dedi.

         Saydan açıklamasına şöyle devam etti:

         “Ayaktan tedavi nedeni ile yazılan reçeteler ve serbest eczanelerden karşılanan ilaçlar uygulama kapsamı dışındadır. Yapılan düzenleme ile hastaların muayene olmasına ve reçete yazılmasına engel konulmamış olup, bu tür ilaçlar ve reçeteler eczanelerimizden ücretli olarak karşılanacaktır.

         Eczanelerimize gelen vatandaşlarımız, kamuoyunda oluşan algı nedeni ile reçetelerini de ücretsiz alacakları yanılgısına düşmektedirler.

         Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuru gayet net ve açıktır.

         Duyuruda:

         “Ayaktan tedavi nedeniyle yazılan reçeteler ve serbest eczanelerden karşılanan ilaçlar, yasal değişiklik getirmesi nedeniyle uygulama kapsamı dışında olup, bunun dışındaki tüm sağlık hizmetleri bu kapsamda yer almaktadır.” denilmektedir.

         SGK tarafından reçete yazılmasına engel konulmadığı için ,vatandaşlarımız aile hekimlikleri, devlet hastaneleri, devlet üniversitelerine ait sağlık tesisleri gibi yerlerde muayene olup reçete yazdırdıklarında reçete bedelleri ödenmeyeceği için eczanelerimizden ilaçlarını SGK üzerinden alamayacaklardır.

         Tedavi ; muayene ve ilaç temini ile bir bütündür. Yapılan yasal düzenleme ile hastalara “muayene ol ama ilacına karışmam” demek kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.

         GSS prim borcu olan vatandaşlarımız hastalandıklarında muayene olabilirler ama yazılan reçeteler eczanelerimizden maalesef ücretli olarak verilebilmektedir. Bu durum bizlerden kaynaklanmamaktadır. Muayene olabilirsiniz ama yazılan reçeteler SGK tarafından ödenmemektedir

         Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak, yapılan yasal düzenleme ile kamuoyunda prim borçlularının ilaçlarını da alınabileceği şeklinde yanlış anlaşılan bu durumu vatandaşlarımızla paylaşmak ihtiyacı duyduk. Çünkü eczanelerimize gelen  vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayamamak bizleri rahatsız etmekte olup, vatandaşın SGK üzerinden muayene olup ilaçlarını kendi ceplerinden karşılamak zorunda olduklarını izah etme yükü de biz eczacılara bırakılmış durumundadır.

         Bu durumun sorumlusu eczacılar değildir. Yetkililerin tedaviyi eksik bırakan bu yanlışı bir an önce düzeltmeleri gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.   

TEİS BASIN BÜROS/06/10/2015

Comments


bottom of page