top of page

BAŞVURUMUZ ÜZERİNE YÖK TARAFINDAN YAPILAN DEĞİŞİKLİK


BAŞVURUMUZ ÜZERİNE YÖK TARAFINDAN YAPILAN DEĞİŞİKLİK

YÖK’ün internet sitesinde “Akademik Kadro İlanları” bölümündeki “Eczane Hizmetleri Pr.” ilanları (İlan No: 58032 ve 58063) incelendiğinde “Eczacılık Bölümü”nün Meslek Yüksekokulu başlığının altında konumlandırıldığı , mezuniyet sonrası Eczacı ünvanı almayacak kişilere yönelik olan Eczane Hizmetleri Programı’nın “Eczacılık Bölümü” altında; “Eczacılık Bölümü”nün de Meslek Yüksekokulu altında değerlendirilmesinin kabul edilemez bir sınıflandırma olduğuna ilişkin başvurumuz üzerine YÖK tarafından İSCED 727- bağlantısı “Eczane Hizmetleri Bölümü” olarak değiştirilmiştir.

Konuya İlişkin YÖK kararı aşağıda bilginize sunulmuştur. 

TEİS YÖNETİM KURULU

SENDİKAMIZ TARAFINDAN YÖK BAŞKANLIĞINA YAZILI BAŞVURUMUZ.

                                                                                                                                                                                                               11/04/2017

                                                                                              TEİS2017-31      

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

ANKARA

KONU: Meslek Yüksekokulu Başlığı Altında Konumlandırdığınız Eczacılık Bölümü Hk.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası olarak kuruluş amacımız , Eczacılık alanında faaliyette bulunan gerçek kişi eczacı işverenlerin hak ve menfaatlerini tüm yasal zeminlerde, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde korumak, kollamak ve geliştirmek, çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında üyelerinin ve diğer tüm eczacıların ekonomik, demokratik, kültürel, iktisadi, sosyal, mesleki, hukuksal haklarını ve çıkarlarını korumak geliştirmek, dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak bu yönden müşterek menfaatlerini korumak ve müşterek menfaatler yönünden üyelerini temsil etmektir.

Başkanlığınızın internet sitesinde “Akademik Kadro İlanları” bölümündeki “Eczane Hizmetleri Pr.” ilanları (İlan No: 58032 ve 58063) incelendiğinde “Eczacılık Bölümü”nün Meslek Yüksekokulu başlığının altında konumlandırıldığı gözükmektedir. Mezuniyet sonrası Eczacı ünvanı almayacak kişilere yönelik olan Eczane Hizmetleri Programı’nın “Eczacılık Bölümü” altında; “Eczacılık Bölümü”nün de Meslek Yüksekokulu altında değerlendirilmesi kabul edilemez bir sınıflandırmadır. İlgili programı bitiren kişilerin de “Eczacılık” mezunu olduğu gibi yanlış bir algı oluşturacak, lisans seviyesindeki bir eğitim sonucu alınan “eczacı” unvanının itibarının zedelenmesine yol açacak bir düzenlemeye kurumunuzun bilerek olur vermesi mümkün olmadığından sehven yapılmış olduğunu düşündüğümüz bu hata düzeltilmediği takdirde çok daha büyük karışıklık ve mağduriyetlere neden olacaktır.

İlgili sınıflandırmanın ve bölüm başlığının ivedi bir biçimde “Eczacılık Bölümü” yerine “Eczane Hizmetleri Bölümü” şeklinde revize edilerek, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla bilgilerinize arz ederim.

                                                                           Ecz. Nurten SAYDAN

                                                        TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                           GENEL BAŞKANI

KONUYA İLİŞKİN YÖK KARAR YAZISI


Comments


bottom of page