top of page

BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI İÇİN SENDİKAMIZCA YAPILAN GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME


teis yeni

BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI İÇİN

SENDİKAMIZCA YAPILAN GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

13.03.2015 Cuma günü sabah saat 9:30’da  SGK İşverenler Daire Başkanlığı ve SGK Bağımsız Çalışanlar Daire Başkanlığı yetkilileri  TEİS 2.Başkanı Bülent Yılmaz ve Mali Sekreterimiz  Burak Kaan Seyrekbasan  tarafından ziyaret edilmiş olup, yasal düzenlemeden ve yasal düzenlemenin uygulanma şeklinden kaynaklı sorunun çözümü için yapılması gerekenler hakkında görüşmeler yapılmıştır.

Öğlen  saat 13:00’de TBMM’ ne Nurten Saydan ve diğer yöneticilerimizle  gidilerek Eczacı milletvekillerimiz  Sayın Mehmet Domaç ve Sayın Hacı Bayram Türkoğlu’na yaşanan sorun yazılı ve sözlü olarak iletilmiş olup , çözüm için yapılması gerekenler hakkında görüşmeler yapılmıştır.

Ayrıca Eczacı milletvekilimiz Sayın Mustafa Gökhan Gülşen’e de sorunlarımız sözlü olarak aktarılmış olup sayın milletvekilimiz tarafından da gerekli temaslar yapılmıştır.

Saat 16:30’da da aynı sorunlar SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü yetkililerine  iletilmiştir.

Bu görüşmeler ve temaslar sonucu gerek yetkililerin, gerekse milletvekillerimizin yaşanan sorun ve sorunun büyüklüğü hakkında bilgilendirilmesi sağlanmış olup, akşam saatlerinde konunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Sayın Faruk Çelik’e de iletildiği bilgisi tarafımıza bildirilmiştir.

Gerek Kurum yetkilierinin, gerekse milletvekilerimizin sorunun çözülmesi gerektiği yönünde irade ortaya koymuş olmalarına rağmen;  meclisin kapanmasına çok az bir süre kalmış olması ve bu kısa sürede de yasal düzenleme yapılmasının güçlükleri göz önünde bulundurularak konu hakkındaki  çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir.

Süreç hakkında Sendikamızca blgilendirmeler yapılacak olup, Eczacı Milletvekillerimize sunulan bilgilendirme yazısı ve yasa değişikliği önerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS YÖNETİM KURULU

SENDİKAMIZCA ECZACI MİLLETVEKİLLERİMİZE SUNULAN YAZI

Değerli Vekilimiz,

Üye meslektaşlarımıza geçmişe dönük olarak çıkarılan Bağ-Kur Prim borçları sebebi ile çok büyük mağduriyetler yaşanmaktadır.

01.10.2008 tarihinde 5510 sayılı kanuna ilave edilen  80.maddenin 4/b bendi yüzünden bu sorun yaşanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı geriye dönük inceleme sonrasında 2013 yılı için yanında çalışan SSK’lı işçinin gelirinden daha az gelir beyan ederek Bağ-Kur primi yatıran her Bağ-Kur mensubu işverene Bağ-Kur prim farkı ve gecikme zammı çıkarılmaktadır.

Bugün itibariyle geriye dönük olarak borç çıkarılan işveren sayısı 550 bindir.

5510 Sayılı Kanunun 80.maddesinin 4/b bendinde  yer alan :

Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın primi, 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

Hükmüne göre 16 Mart 2015 Pazartesi günü alacağımız Aralık 2014 fatura bedellerinden büyük meblağlarda kesintiler olmuştur. Bu kesintiler eczanelerimiz başına 3 bin lira ile 30 bin lira arasındadır.

Aldığımız bilgiye göre: Söz konusu yasal düzenleme 1 ekim 2008 yılında çıkmış olup, bu kesintiler sadece 2013 yılına ait hesaplanan kesintilerdir ve bu durumdan etkilenen işveren sayısı 550 bindir. Hukuka aykırı olarak bu borçlar bizlere tebliğ edilmemiş ve bilgi verilmemiş olup, adeta Şubat 2015 sonunda torba yasanın getirdiği imkan olan yapılandırmanın da bitmiş olması beklenmiştir.

1 .10.2008 Tarihinden beri bu madde ile ilgili kurumdan uyarı gelmemiş ve duyuru yapılmamıştır.Şubat ayında e-devlet üzerinden  borç sorgulaması yapıldığında “borcu yoktur “ belgesi alınmış olup, böyle bir borçtan üye ve meslektaşlarımızın bilgisi bulunmamaktadır. 2008-2013 yılları arasını kapsayan döneme ait, şu anda bizlerin ve kimsenin bilmediği yapılacak kesintiler için de söz konusu yasal düzenlemeden kaynaklı yeni mağduriyetler yaşanacaktır.

Öyle ki, bu dönem içerisinde emekli olmuş işverenlerin emeklilikleri prim borcundan dolayı iptal edilecek, borçlu mükellefler ve aileleri sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak, ameliyat olamayacak ve hayati kronik hastalıklara sahip birçok hasta ilaçsız kalacaktır. Bu durumun yaratacağı toplumsal kaos dikkate alınmalıdır.

Yaşanan ve yaşanacak mağduriyet hem mesleğimiz hem de bütün işverenler için çok büyüktür. Bu sıkıntılı durumun çözülmesine olanak sağlayacak, yasal düzenleme teklifimiz ekte sunulmaktadır.

Bu yasa teklifinin ivedilikle gerçekleşebilmesi için katkılarınızı bekler gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

 Ecz. Nurten SAYDAN

TEİS GENEL BAŞKANI

YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim gelirlerini arttırır gibi gözükse de, kayıt dışılığı artıracaktır. Bununla birlikte,  işverenin daha az Bağ-Kur primi ödemek amacıyla, yanında çalıştırdığı işçilerin SGK primlerini gerçekte olduğundan daha az ödemesine sebep olacağından Sosyal Güvenlik Kurumu toplam prim gelirlerinde çok ciddi azalmaya yol açacaktır.

YASA TEKLİFİMİZ

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu madde kapsamında beyanları yükselenlerden talep edenlerin beyanları, talepleri doğrultusunda değiştirilir.

YÜRÜRLÜK :Bu madde 01/10/2008 tarihinden geçerli  olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Comentários


bottom of page